Moderaten Anders G Johansson har flera politiska uppdrag i Skövde kommun. Han är ledamot i kommunfullmäktige och berednings samhällsbyggnad samt ordförande i bygglovsnämnden. Dessutom är han ersättare i riksdagen.

Nästa vecka har Skövdemoderaterna sin årsstämma och då presenterar Anders G Johansson ett förslag  – en motion – som han hoppas bli verklighet så småningom.


Foto: Fotograf Thomas Harrysson AB

Det handlar om att polismyndigheten ska kunna begära förstärkning av Försvarsmakten vid extra ordinära händelser som kräver stora polisresurser.

Polisen kan redan idag, efter regeringens godkännande, begära militärt stöd för att förhindra eller ingripa mot ett terrorbrott. Hemvärnet kallas ofta in i samband med naturkatastrofer eller i letandet efter försvunna personer.

Men det Anders G Johansson nu syftar på är extra ordinära händelser som exempelvis nazistdemonstrationen i Göteborg i september 2017 eller vid de senaste årens dramatiska händelser där bilar satts i brand.

För att klara att upprätthålla ordning på demonstrationen i Göteborg, där 60 personer greps, krävdes stora polisresurser.

– Man dammsög hela Sverige på polisen vilket innebar att det blev polistomt på andra ställen då en extra ordinär händelse slukar mycket folk och binder stora resurser.

Det är just den här typen av händelser som Anders G Johansson tror på ett samarbete för att kunna garantera medborgarnas säkerhet och samhällets funktion.

Annons

– Vi har en strikt avgränsning av vad myndigheter ska ta hand men det finns situationer - gråzonsproblematik - när någon vill nationen illa och som kan destabilisera den, då uniformsmyndigheter behöver samverka för att med kraft ta sig an angreppen och hoten som uppstår, förklarar han.

Vilka förberedelser krävs inom de respektive myndigheterna för att det ska fungera?

– Framför allt krävs ett lagstöd. Idag kan polisen anropa hemvärnet för att leta efter försvunna människor eller i andra änden för att stoppa terrorbrott. En första åtgärd är att ge rättsliga förutsättningar för att polisen ska kunna kalla in försvaret. Sedan också krävs rutiner samt utbildning för den personal som kan komma ifråga.

Finns det några utmaningar som gör att förslaget kan stöta på patrull?

– Utmaningen är en stark tradition att ha en strikt uppdelning där militär personal inte får användas med mindre än att det är terror. Det handlar om vanans makt och tradition men det är andra tider nu. Därför måste vi titta på ett samarbete.

Motionen ska behandlas på Skövdemoderaternas stämma den 19 februari. Blir det tumme upp där går den vidare till distriktsstämman i maj som för övrigt hålls i Skövde. Ett gillande där och förslaget blir sak för partiets riksstämma i höst.