Sten Bergheden (M) från Mariestad är landsbygdspolitisk talesperson för Moderaterna och sitter i trafikutskottet, miljö - och jordbruksutskottet och näringsutskottet. Hans 85 motioner sträcker sig över många ämnen, allt från upprustning av Västra stambanan till reavinstbeskattningen vid bostadsflytt.

Vad är en motion?

En motion är detsamma som ett förslag om i princip vad som helst. Men ju mer specifikt ett f..

Vad är en motion?

En motion är detsamma som ett förslag om i princip vad som helst. Men ju mer specifikt ett förslag är desto större chans att det går igenom. Motionerna lämnas in av riksdagsledamöterna i början av oktober varje år. Riksdagens olika utskott har sedan ett år på sig att gå igenom motionerna och föreslår vad riksdagen ska besluta. Därefter fattar riksdagen beslut om förslaget. 3 851 motioner lämnades in hösten 2017. Ju närmare ett val man kommer desto fler brukar lämnas in.

Källa: Riksdagen

– I första hand vill jag lyfta ett samhällsproblem och få till en förändring i grunden. Men många motioner landar i att ämnet behöver få en översyn eller utredas.

Sten Bergheden brukar inte enbart skriva helt nya motioner utan han går även igenom tidigare års motioner och omformulerar de som inte gått igenom - för att frågan ska lyftas igen.

Oppositionen mest aktiv

Generellt är det oppositionspartierna som skriver flest motioner.

Annons

– I opposition har man mer åsikter om att saker går åt fel håll. Även interpellationer och skriftliga frågor är ett sätt att ifrågasätta politiken, då regeringen går i försvarsställning, säger han.

Han ser skillnaden jämfört med hans arbete i riksdagen när Alliansen styrde.

– När man är i majoritet har man nära kontakt med departementen och kan föra in frågorna på ett annat sätt i regeringsarbetet. Då minskar behovet av att skriva motioner.

Interpellationsdebatter

Ett annat viktigt instrument för att nå ut för de som sitter i opposition är interpellationsdebatterna som brukar sändas live. Där får riksdagsledamöterna ställa frågor till en minister i kammaren.

— Det är ett sätt att marknadsföra vår politik på och tala om vilka frågor vi brinner för, säger Sten Bergheden.

Generellt är de som sitter i opposition mer aktiva med att synas under de debatterna som är öppen för allmänheten.

Topplistan: motioner av Skaraborgare 2017

• Sten Bergheden (M) 85 stycken

• Cecilia Widegren (M) 63

• Monika Green (S) 45

• Josef Fransson (SD) 42 representerar Uppsala

• Ulrika Carlsson (C) 41

• Carina Ohlsson (S) 37

• Patrik Björck (S) 14

• Hanna Wigh (politisk vilde sedan september 2017, innan dess SD) 0

Fotnot: Josef Fransson representerar Uppsala eftersom han fick flest röster där men han bor i Skövde

Källa: Riksdagen.