Från och med den 1 juli är det Leif Chressman som tar plats i Skara kommuns fullmäktige. Det efter att Markus Hagberg meddelat att han lämnar Skarapolitiken redan vid månadsskiftet.

Leif Chressman sitter idag även som ledamot i omsorgsnämnden. Ny ersättare i fullmäktige blir Lars Olén.