Björnloka och Jätteloka växer vilt och kan orsaka svår sveda om den kommer i kontakt med huden. Det är så kallade furanokumariner som finns i växterna som irriterar huden, speciellt om den utsätts för sol efter att man bränt sig på en planta.

Att tänka på

På Uppsala kommun hemsida finns en lista på saker som är bra att tänka på vid bekämpning av..

Att tänka på

På Uppsala kommun hemsida finns en lista på saker som är bra att tänka på vid bekämpning av plantor:

• Bär vattenavstötande plagg och skor.

• Bär skyddsglasögon eller visir.

• Bär vattenavstötande handskar.

• Skölj av kläder efter bekämpning.

• Använd inte trimmer eller röjsåg som virvlar upp växtsaft.

• Bekämpa helst när det är mulet.

• Bekämpa helst vid uppehåll, för att minska risken för stänk. Blöta kläder suger dessutom lättare åt sig växtsaft.

• Ha med tvål och vatten om du utsätts för växtsaften.

• Oavsett bekämpningsmetod ska växten bekämpas minst 2–3 gånger per år för ett lyckat resultat. Frön kan finnas kvar i marken i upp till fem år.……

Symtomen är brandskadeliknande, vilket bland annat kan innebära kraftig hudirritation, blåsor och rodnad. Skadorna kan bli både stora, smärtsamma och bestående. I vissa fall kan hudkontakt med växtsaften även leda till ärrbildning och att huden blir mörkfärgad.

Lokan är ihärdig och svår att hålla i schack. Den finns på vissa platser inom Skara kommun, berättar Monica Friberg som är enhetschef på parkförvaltningen.

Annons

— Vi bekämpar och håller tillbaka den sedan 20 år tillbaka. Lokorna är enklast att behandla som små plantor, då bekämpar vi dem kemiskt. Plantor som hunnit växa sig större får man plocka fröna manuellt, säger hon.

Det är kommunen som ansvarar för att röja växten från allmän mark. Vill man bli av med Lokan på sin privata mark är det viktigt att man startar bekämpningen redan på våren, då ett bra sätt är att gräva upp hela plantan. Har den hunnit breda ut sig är ett sätt att gräva av stjälken cirka en decimeter under markytan eller att klippa av knoppar och blommor för att förhindra spridning. Kemiska växtskyddsmedel kräver behörighet och i vissa fall ska anmälas till miljöförvaltningen.

— Behöver man rådgivning om hur man ska hantera lokor på sin privata mark kan man vända sig till miljöenheten på Skara kommun, berättar Monica Friberg.

Liknar hundkex

Vissa blandar ihop Björn- och Jättelokan med andra växter.

— Den har visa likheter med kvanne men är betydligt större.

Växten liknar också svagt hundkäx men även dessa är betydligt mindre i jämförelse med lokorna. Jättebjörnlokan kan bli så stor som två till fyra meter hög med en stam-diameter på 10 centimeter.

Tvål och vatten

Om olyckan trots allt skulle vara framme finns det några saker att tänka på. Om man får växtsaften på huden ska man direkt tvätta med tvål och vatten, samt skydda huden mot solljus under en vecka. Det är också viktigt att bära skyddskläder vid bekämpning.