På torsdagen begärde åklagaren förlängning av åtalstiden eftersom en mängd utredningsåtgärder kvarstår. "Polisen har genomfört husrannsakan och teknisk undersökning, ett stort antal datorer och telefoner har tagits i beslag för undersökning och material har skickats till NFC,. Vidare har man hållit förhör med flera personer, däribland den misstänkte." skriver åklagaren i sin framställan om förlängd åtalstid.

Man inväntar också svar från NFC, nationellt forensiskt centrum.

Mannen har suttit häktad sedan i början av december. Han är misstänkt för våldtäkt mot barn. Enligt den häktningsframställan som kammaråklagare Ylva lundgren sammanställt är det övergrepp som skett under lång tid och mot tre minderåriga.

Mannen anhölls i sin frånvaro den 30 november och anhållningsbeslutet kunde verkställas på fredagen den 2 december.

Som brottstid anges från våren 2005 fram till augusti i år. Ett av de skäl som åklagaren angav som skäl för häktning var att ett frihetsberövande behövs för att mannen inte ska kunna undanröja bevis eller försvåra utredningen.

Som brottsplats anges den kommun i Skaraborg där mannen är bosatt.