En kvinna bosatt i Vara kommun hade ont när hon andades och hon hade hög feber. Sjukvårdsupplysningen 1177 uppmanade henne att larma SOS Alarm för att få en ambulanstransport då det misstänktes att hon drabbats av en propp i lungan. 1177 avrådde kvinnans make från att själv köra till sjukhuset i Lidköping med henne.

SOS nekade dock kvinnan ambulans och hon fick ordna transport själv. Väl på sjukhuset konstaterades det att kvinnan hade en propp i lungan samt lunginflammation.

Kvinnan gjorde en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avseende den nekade ambulanstransporten.

IVO har nu kommit med beslutet att ärendet avslutas utan kritik. Efter granskning av underlagen finner inte IVO att den handläggning patienten fick av SOS strider emot någon lag eller föreskrift eller att någon enskild hälso- och sjukvårdspersonal kan kritiseras för att kvinnan inte tilldelades en ambulans.

Beslutet kan inte överklagas.