Första etappen har nu påbörjats och på tisdagen drogs huvudledningen som kopplar på nätet i Ardala genom ett 100 meter långt borrhål under E20. Sedan återstår att gräva fyra mil.

– Det här är första gången vi gör något sådant här själva, säger vd Magnus Jacobsson från Skara Energi AB.

Förarbetet har gjorts av Vinköls Vatten Avlopp Fiber Ekonomisk förening som jobbat ideellt under drygt två år med att värva intressenter och förebereda för projektet.

Annons

– Så det var "välkrattat" för oss, konstaterar Håkan Ehn, ordförande i Skara Energi. Tillsammans med Magnus Jacobsson, projektledaren Richard Löfving och Gunilla Druve Jansson som deltagit som bygderepresentant startades det hela officiellt på tisdagen.

– Jag vågar knappt tänka på hur många timmars jobb vi lagt ned på förarbetet, men nu kan vi avveckla den ekonomiska föreningen, konstaterade hon.

När Skara Energi tog över hade 90 fastighetsägare hoppat på satsningen.

– Det var inte riktigt tillräckligt, men genom att vi satte ett takpris på 157 000 kr per fastighet kom fler med, så nu är det hemma i ekonomiskt.

Drygt 100 har i dagsläget bokat på och som läget är nu kommer summan per fastighet att sjunka för alla ju fler som kommer med.

– Det är en bra investering för fastigheterna, inte minst nu när kraven på de enskilda avloppen stiger. Här får man ju både vatten, avlopp och fiberanslutning och slipper därmed att investera i och underhålla ett godkänt avlopp - och dessutom är det något som varar över tid. Sjunkande grundvatten med sinande brunnar som följd har också bidragit till intresset. Det här blir en avsevärd förbättring, summerar Gunilla Druve Jansson.

Skara Energi gräver fram till tomtgränserna, sedan är det upp till fastighetsägaren att fixa den sista biten fram till bostaden. Grävningen av de fyra milen beräknas ta cirka ett år. För delen mot Kvänum inkluderar projektet även att luftledningar till elen kommer att grävas ned.