Han har under den senaste tiden gjort flera undersökningar nära korsningen i Varnhem. Det gäller dels det nämnda gravfältet norr om 49:an och dels söder om vägen vid Simmesgården, där kommunen planerar för hustomter.

— Gravfältet är känt sedan länge och i olika former. De första beskrivningarna är från sent 1700-tal. På 80-talet förändrades marken mycket då väg 49 breddades. Då gjorde också en utgrävning, berättar Anders Berglund.

Då hittades 18 stensättningar, som kunde dateras till år 600-700 efter Kristus. I stengravarna fanns kremerade människoben och gravgåvor. De bestod bland annat av en kniv, ett bryne och en eldslagningsflinta, en nyckel och pärlor. Även två äldre gravar, så kallade brandgropsgravar, från tiden strax före Kristi födelse hittades på platsen.

Sedan dess har området fått växa igen. Men nu har arkeologerna på Västergötlands museum grävt provgropar där för att fastställa var gränsen för gravfältet går, något som kan få stor betydelse för den planerade ombyggnaden av vägkorsningen.

Annons

— En skiss visar att man tänkt lägga avfarter i kanten av gravfältet och nu försöker vi hitta avgränsningar för det känsliga området. Om vägen gör intrång på gravfältet måste delar av det att undersökas och kanske tas bort, förklarar Anders Berglund och förutspår en diskussion i frågan med ansvariga på länsstyrelsen och Trafikverket för att hitta en bra lösning.

— Du kan inte bygga väg utan att göra en ordentlig utgrävning först, förtydligar han.

De arkeologiska fynden kan alltså sätta käppar i hjulen för utbyggnaden av väg 49.

Anders Berglund påpekar också att det över huvud taget är viktigt att ta hänsyn till den anrika miljön i Varnhem när korsningen byggs.

— Man måste planera varsamt i en sådan miljö. En stor trafikplats med en högbro vill ingen ha, menar han.

Arkeologerna har även provgrävt på andra sidan vägen vid Simmesgården där Skara kommun börjat förbereda för bebyggelse.

— Vi har tittat efter spår av fornlämningar och grävt flera hål, men har inte hittat något. Det enda vi sett är en spår av en härd, men det är så nära vägen och i kanten av området att det inte kommer att få några stora konsekvenser, menar Anders Berglund.