Miljönämnden i östra Skaraborg förelade i februari Svevia AB att komplettera tidigare undersökning om vilken omfattning verksamheten vid anläggningen spridit föroreningar till omgivningen. Det handlar om Väghyveln 1, intill Trafikverkets anläggning för förarprov i Skövde. Där har i flera år vägsalt förvarats och det är saltet, eller snarare det klumpförebyggande medlet i detta, som är boven i sammanhanget.

Nu är resultatet framme från de uppföljande prover som tagits för att komplettera den tidigare analysen från 2014. Den gången kunde mycket höga halter av arsenik och bly konstateras, liksom hög halt av cyanid.

– Dessa ingår bland annat som ferrocyanid i antiklumpmedlet som tillsatts saltet, berättar miljöinspektör Manne Johansson.

I ett av grundvattenrören i anslutning till saltladan uppmättes vid den tidigare analysen en kloridhalt på 5 550 mg/l och arsenik och blyhalterna översteg rejält livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten på 10 ug/l. Uppmätt resultat var 138 ug/l.

Kloriden härstammar från vägsaltets kalciumklorid och konstaterades finnas 100 meter öster om saltladan och ned till 20 meter under markytan på angränsande fastighet. Den nya undersökningen visade att gifthalterna sjunkit betydligt men att klorid nu finns djupt under befintliga grundvattenrör. Analysföretagets råd är därför att installera ytterligare grundvattenrör för att avgränsa metall- och cyanidföroreningen.

Annons

Vilka åtgärder MÖS kommer att kräva återstår att se.

– Först ska vi sätta oss in i resultaten från den här undersökningen och sedan bedöma hur vi ska gå vidare. Sanering av sådana här föroreningar har gjorts tidigare. Då handlar det om att lösa upp saltet med vatten och sedan kondensera bort vattnet, berättar Manne Johansson.