– Framför allt tror jag att det beror på att kvinnor blir mer självständiga och vill ta eget ansvar för ekonomiska frågor, säger privatekonomen Ingela Gabrielsson som har författat rapporten.

Fakta: Undersökningen

En majoritet föredrar ett gemensamt hushållskonto och därtill separata konton

46 procent har del..

Fakta: Undersökningen

En majoritet föredrar ett gemensamt hushållskonto och därtill separata konton

46 procent har dels separata konton och ett eller flera gemensamma konton för utgifter.

36 procent har helt separata konton,

17 procent har ett enda gemensamt konto för bådas löner och för hushållets utgifter.

1 procent vet inte hur de har det.

Färre smusslar med ekonomin

Påståendet "Ibland säger jag till min partner att mina inköp var billigare än de egentligen var" höll 14 procent med om år 2010. Nu, sju år senare, har den siffran sjunkit till 7 procent.

Flertalet grälar inte om pengar

72 procent säger att de inte är oense med partnen i fråga om ekonomin. Dock grälar sambor oftare än gifta (32 respektive 20 procent, och yngre oftare än äldre (34 procent av 26-29-åringarna respektive 13 procent bland de som är 66 år och äldre. )

Källa: Nordea

Undersökningen visar att bland gifta par har andelen med helt gemensam kassa sjunkit från 70 procent till 51 procent de senaste sju åren.

Bland sambopar har motsvarande andel sjunkit från 38 procent till 24 procent.

Den allra tydligaste trenden är att fler svenska hushåll föredrar en kombination av gemensam och separat ekonomi. 46 procent av hushållen har både ett gemensamt konto för hushållsutgifter och samtidigt separata lönekonton. År 2010 låg den andelen på 34 procent.

Allt det här konstateras i Nordeas undersökning Familjeekonomi 2017 - mina, dina och våra pengar.

Enklare med appar

Inger Gabrielsson pekar på att digitala verktyg som appar och mobilbank gör att det blir enklare att sköta sin egen plånbok, 30 procent av kvinnorna anger i undersökningen att mobilbanken ökar deras ekonomiska självständighet.

Att den traditionella kärnfamiljen inte är lika vanlig längre tror hon också kan spela in. Särkullbarn och liknande kan göra att par väljer att separera ekonomin.

Färre bråk om pengar

Enligt undersökningen är det färre som smusslar med utgifter för sin partner än i tidigare mätningar. Och flertalet grälar inte om pengar:

Annons

– Det minskande smusslandet tror jag hänger ihop med att de separata ekonomierna ökar. Har man sin egen budget behöver man inte klistra röda prislappar på sitt impulsköp.

Ingela Gabrielsson tycker inte att det ena eller andra förhållningssättet är bäst:

– Det viktiga är att man pratar om hur man vill ha det. Så att man inte bara glider in i vanor man egentligen inte vill ha utan att reflektera över det.

Mittemellan

Cariina Dethorey och maken David Dethorey bor med två gemensamma barn på 12 och 14 år. De jobbar båda som truckförare och har separata lönekonton men gemensamt räkningskonto, semesterkassa och matkort.

Cariina Dethorey och hennes man har varit tillsammans i 18 år och har tidigare haft gemensam ekonomi. Med tiden ändrades löneförhållandena och de fick mer jämlika löner. Och för två år sedan bestämde de sig för att testa nåt nytt.

– Pengar ska inte behöva bli ett skäl till att bråka sönder ett i övrigt bra förhållande, kommenterar Cariina Dethorey.

Delar på räkningarna

Hon säger att de visserligen tjänar hyfsat bra båda två, men att det förr kunde bli diskussioner om pengar. Makens hobby, geocaching, innebär mycket resor, specialbil och klätterutrustning. Själv lägger hon gärna pengar på sin hund, älskar heminredning och tränar mycket med resande som följd.

– Vi har hittat vårt sätt att hantera det här. Det behöver inte längre bli en infekterad diskussion om vad vi ska lägga pengarna på. Vi har en mycket mer avslappnad inställning till pengar nu.

Alla månadens räkningar läggs i en hög och så delar de på dem. Däremot betalar hon sin egen bensinförbrukning och sitt billån medan David får stå för sina fordonsutgifter. Och pengarna som blir över på sina konton när räkningarna är betalda råder de över var och en.

– Men det är inte så att vi delar på kostnaderna när vi äter pizza till exempel eller om jag köper nån liter mjölk på vägen hem från jobbet. Det är absolut inte på den nivån.