De berörda räddningstjänsterna samarbetar redan rent operativt, det har de gjort sedan 2009.

– Så det känns som en naturlig följd att även ha en gemensam nämnd och organisation, säger Stefan Swenson, räddningschef för Falköping och Tidaholm.

Förslaget är initierat av kommunstyrelserna och har utarbetats av konsulter.

– Men det är kommunfullmäktige i varje kommun som ska fatta det slutgiltiga beslutet. Sedan får vi titta på hur vi ska organisera oss ute på orterna.

Räddningschefen menar att det här är ett steg som de själva drivit fram, han hade personligen velat se det genomfört snabbare.

Finns det någon kritik mot förslaget?

Annons

– Vi upplever inte att det finns. Initiativet kommer underifrån och vi har en likartad uppfattning, säger Stefan Swenson.

Den tänkta räddningsnämnden kommer att verka i ett område med cirka 80 000 invånare där Falköping är den största kommunen.

Roger Almgren, räddningschef för Skara och Götene ser positivt på planerna.

– För oss som är en relativt liten räddningstjänst så krävs det samverkan för att vi ska klara av större händelser. Vi ser det som en möjlighet.

Almgren förklarar att påverkan för de fyra kommunerna blir olika stor och förutspår att just ekonomin kan blir en knäckfråga.

– För Falköpings del skulle en sammanslagning innebära en lägre kostnad, medan Götene skulle få betala mer än idag medan det för Skara och Tidaholms del bara skulle bli små justeringar.

Götene har i dag en deltidsbrandkår och brist på personal sedan flera år.

– Där skulle man behöva höja ambitionsnivån och kanske titta på en lösning som liknar den i Tidaholm med heltidsbrandmän dagtid och deltidsbrandmän kvällar, nätter och helger.