På Mia skola i Skövde går nio elever från kommunerna Skara, Falköping, Skövde, Vara, Götene och Trollhättan. Eleverna på den lilla friskolan är i behov av särskilt stöd och på Mia skola finns hög personaltäthet och eleverna har tillgång till egna rum.

Skälet till att skolan stänger efter läsårets slut är att ekonomin inte går ihop.

— Det är särskilt tråkigt för våra barn och deras föräldrar. Men vi var tvungna att göra så. Man kan inte driva en verksamhet och gå back, säger Stina Apelskog.

Mia skola har funnits sedan 2008 och tidigare var det inga problem att få kommunerna att betala den faktiska kostnaden för varje elev, enligt Stina Apelskog. Men det nuvarande resursfördelningssystemet missgynnar små enheter, menar hon. Grundbeloppet skulle behöva vara större för elever med särskilda behov som går på mindre enheter.

Dessutom skiljer det stort mellan olika kommuners bedömningar. Falköping, Götene och Trollhättan betalar den faktiska kostnaden, vilket Vara nästan gör också. Skövde kommun betalar precis vad de ska enligt lagen. Skara kommun har däremot betalat endast en bråkdel av begärt belopp för assistentstöd.

På Mia skola har man sett utvecklingen och förstått att det inte längre är ekonomiskt hållbart med en så liten skolenhet. Därför var tanken att avveckla skolan 2019 så att de nuvarande eleverna, som går i sjuan och åttan, skulle hinna gå klart grundskolan.

När skolan nu stänger till sommaren får eleverna istället byta skola.

— Det är väldigt tråkigt. Det blir osäkert och rörigt för alla inblandade. De här eleverna behöver struktur och framförhållning, säger Lennart Gustavsson, specialpedagog på Mia skola.

Det direkta skälet till att skolan stängs tidigare är att Skara kommun inte gått med på att betala de egentliga kostnaderna för deras elever, enligt Stina Apelskog. Skara kommuns senaste beslut, att betala mindre än en tredjedel så stort tilläggsbelopp som skolan ansökt om, har överklagats av Mia skola, men avgörande i högre instans väntas inte förrän i höst.

Beskedet från Mia skola att den stängs har inte bekräftats av Skara kommun och Stina Apelskog har inte lyckats få klarhet i vem som för närvarande har rollen som förvaltningschef i Skara, något som skiftat ett flertal gånger under läsåret.

— Götene har redan hört av sig för att samråda om hur man ska ta hand om eleven på bästa sätt och med Falköping har vi också haft diskussioner, säger Stina Apelskog.

Stina Apelskog är förutom rektor också lärare på skolan tillsammans med Lennart Gustavsson. På skolan finns också i dagsläget fem assistenter, som alla får sluta när skolan stänger.

Från början hade Mia skola till stor del elever som bodde på HVB-hem. Idag bor de flesta av eleverna hemma.

— När eleverna bodde på HVB-hem var det inga problem för kommunerna att inse svårigheterna och se de reella kostnaderna, säger Stina Apelskog.