Rätten kommer fram till att det skulle kunna handla om sexuellt utnyttjande av barn. Men med tanke på att gärningarna i Skaraborg skett i samförstånd och utan tvång ser man mildare på händelseförloppet. De konstaterar också att flickan varit mycket nära den ålder där hon kunnat bestämma själv över sitt sexuella handlade och att paret fortfarande har ett förhållande.

Man konstaterar också att flickan inte påverkats negativt av de sexuella handlingarna och att de inte inneburit något övergrepp mot kvinnan.

Pornografi i mobilen

Vid ett tillfälle har hon tittat i mannens telefon och sett bilder av pornografisk karaktär, när hon konfronterade honom med detta medgav han att han ibland tittade på bilder av det slaget, samt sa att han inte var stolt över det.

Hon började då skicka nakenbilder på sig själv till honom och han svarade med att göra samma sak. Därmed åtalade åklagaren mannen för utnyttjande av barn för sexuell posering.

Även här noterar rätten att det skett i samförstånd och utan påtryckningar. Därmed friar de ungdomsledaren även på denna punkt. Därmed anser de dock inte att han kan undgå att fällas för barnpornografibrott, däremot anser rätten att omständigheterna är sådana att man beslutar att inte utdöma något straff.