På Volvo Powertrain pratar man inte längre om Lean, utan om lagleverans.

Tomas Medin är funktionschef på gjutning och förklarade att man sedan sju, åtta år arbetar med något som kallas för lagorganisation, där medarbetare med olika bakgrund jobbar för att tillsammans utveckla produktionsprocesser till att bli så bra och effektiva som möjligt.

– Alla ingår i ett lag med olika roller och vi har lyckats skapa en hel del bra resultat och fått positiv feedback.

Bonus är att de anställda känner sig delaktiga och att det blir en bra relation mellan chefer och medarbetare.

– Vi har jobbat länge med det här rent ledningsmässigt, med att sätta människan i centrum. Alla kan tillverka och jobba på ett standardiserat sätt, men här talar vi om lagleverans, säger Tomas Medin.

Annons

I det här tänket konkurrerar gjuteriet med sina lag, alltså de anställda. Det kan vara en grupp bestående av äldre erfarna medarbetare, någon ung högskoleutbildad person och kanske en tjej med bakgrund som bagare. De har alla olika kompetenser som tillsammans ska föra utvecklingen framåt.

Thomas Andersson, biträdande professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde, pratade mycket om trögheten i att få människor, anställda, att ändra sitt beteende.

– Omvärldstrycket utifrån tvingar oss att tänka alldeles för mycket på effektivitet. Jag vill ogärna framstå som en dysterkvist, men det är den generella trenden i arbetslivet.

Istället borde de "mjuka" frågorna få ta mycket mer plats.

– Annars får vi ett arbetsliv vi inte vill ha. Vi riskerar att driva arbetstagare alldeles för hårt tills de tar slut.

Det var Högskolan i Skövde, EDCS, Gothia Science Park, Skaraborgs Kommunalförbund och IDC West Sweden som på tisdagen bjöd in till Mångfaldsforum 2017. Där sattes fokus på grundförutsättningar för förändring och det bjöds på två föreläsningar, den första höll Thomas Andersson i. Han är biträdande professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde och berättade om hur samspelet mellan medarbetare och chefer kan utformas för att balansera krav på effektivitet, tillförlitlighet och förändringsförmåga.

Rubriken på hans föreläsning löd ”Att leda genom medarbetarskap”.

Den andra föreläsningen hade rubriken ”Från vision till verklighet – mångfald och inkludering i praktiken” och hölls av Tomas Medin, funktionschef på gjutning. Han beskrev, tillsammans med personal från Volvo, den resa som de gör mot en mer inkluderande och mångfaldig arbetsplats.