Akutmottagningar vid sjukhus i Västra Götalandsregionen hade långa väntetider, visade en jämförelse med andra sjukhus i landet som Socialstyrelsen gjorde år 2014-2015. Det var bakgrunden till en satsning som gjordes för att korta väntetiderna vid sjukhusens akutmottagningar.

Man ville också införa fasta läkartjänster och på sikt specialister i akutsjukvård. 650 miljoner kronor har tillförts under de senaste fyra åren för detta ändamål.

Det finns även avsatt 200 miljoner kronor i budgeten för 2019 som beslutades om i somras och som ska godkännas senare i höst av det nya regionfullmäktige efter valet. Idag onsdag ska Hälso- och sjukvårdsstyrelsen besluta om fördelning av dessa pengar. Förslaget är att lejonparten, 195 miljoner kronor, fördelas till de olika sjukhusen i regionen utifrån hur många som besöker de olika akutmottagningarna.

Resterande fem procent föreslås gå till centrala regionövergripande satsningar, bland annat en studierektorstjänst på 30 procent.

Enligt tjänsteutlåtandet inför beslutet har dessvärre inte väntetiderna förkortats i önskvärd utsträckning på akutmottagningarna. Men det ska ha skett kvalitativa förbättringar i verksamheterna gällande bland annat arbetssätt. Fasta läkartjänster håller på att införas och att det finns akutläkare tror man innebär bättre kvalitet och arbetsmiljö.

Målet är att 90 procent av de sökande ska kunna lämna akutmottagningen eller komma till en vårdavdelning inom fyra timmar.

Annons