Yrkeshögskolor behöver ansöka om att få utöva sina utbildningar. Det görs för att säkerställa att utbildningen är relevant gentemot branschen och att det finns ett uttalat behov av arbetskraft. Nu har BYS fått klartecken att fortsätta bedriva de två utbildningarna där ansökan förnyades i år.

- Jag är väldigt glad att vi får fortsätta driva utbildningarna eftersom jag vet att det finns ett stort behov av utbildade personer från branschen. Inom klövvård är vi de enda i Sverige att erbjuda utbildningen, säger Malin Ljungné, rektor för Biologiska Yrkeshögskolan i Skara i ett pressmeddelande.

Varje utbildning som en yrkeshögskola ansöker om att få driva granskas av MYH för att säkerställa att den håller rätt kvalitet och att det finns ett behov av fler utbildade personer inom området. Under året startas utifrån MYH:s beslut ett brett utbildningsutbud på Biologiska Yrkeshögskolan i Skara: Agrotekniker, Hovslagare, Kvalificerad tilläggsutbildning för hovslagare, Verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar, Kvalificerad djurvårdare, Klövvårare och Småskalig virkesförädling.

- Arbetet med att skriva ansökningar inför nästa ansökningsomgång har redan påbörjats, och vi hoppas såklart på ett lika stort förtroende även nästa år, avslutar Malin Ljungné.