Slitna och trasiga soffor, klotter och sliten fasad på stationshuset bidrar alltihop till ett nedgånget intryck av stationsområdet i Skara.

Det första intrycket en resenär får som kommer till Skara med bussen går att förbättra, tycker en Skarabo.

"Vem tar ansvar för att rusta upp detta pinsamma? Finns det några framtidsvisioner att satsa på och försköna Skara?", undrar en Skarabo som skrivit till SkLT.

Just nu pågår arbetet med att ta fram ett planprogram för framtidens stationsområde. Planerna ligger något år framåt, men tanken är att område ska fräschas upp, bostäder ska byggas och att området ska upplevas tryggare.

Redan 2008 kom ett första förslag om ett omgestaltat stationsområde, men än har inga större åtgärder gjorts. Men det är på gång, kan stadsarkitekten Anders Kyrkander meddela.

— Det är högaktuellt, under 2017 och 2018 kommer det att hända mycket. Vi ska göra en stor investering kring Björndammen, det ska göras om i sin helhet i vår. Vi ska också göra om grusparkeringen och ta ett helhetsgrepp över hela stationsområdet från Gunnar Wennerbergssgatan till Kämpagatan, säger Anders som inom kort kommer med mer information om planerna.

Annons

Även området mellan stationshuset och järnvägsspåren är givetvis inkluderade i de planerna.

Det finns också planer på att måla om stationshuset om och sätta upp belysning på fasaden. Fastighetsägaren som äger huset har bett om att få måla om huset, men har ännu inte fått respons från stadsarkitekten om det.

Skara kommun är däremot ansvariga för väntsalen som de hyr av fastighetsägaren, området utanför samt den offentliga toaletten. Men det är inte alltid lätt att hålla det snyggt.

— Det är alltid lite busaktigt och nedskräpning i området, säger Anders Svärd, enhetschef och fastighetsförvaltare på Skara kommun, som är ansvarig för väntsalen. Gata/park ansvarar för området utanför stationshuset.

Väntsalen är spartanskt inredd med bänkar, en skärm som visar när bussen går och en anslagstavla. Förra våren målades väggarna om och bänkarna gjordes i ordning. Något mer planeras inte just nu, för det är alltid problem med skadegörelse.

— Vi skulle kunna göra det fint, men då får det inte vara ifred. Det är alltid ett problem när man jobbar med utsmyckning, vi kan göra fint och lägga pengar på det, men dagen efter ser det ut som hej kom och hjälp mig, säger Anders Svärd.

Även klotter är ett vanligt problem bland kommunens fastigheter. Stationsområdet är en av alla platser som är drabbat av klotter.

— Det har gått i vågor, för två månader sedan var skolor nedklottrade och det fick vi rätta till. Klotter går inte att gardera sig mot. Det har också varit jättemycket glaskross, förra året lade vi en miljon kronor på det. Det är alltid så när vi tänker göra något i den kommunala världen, vi får tänka på om det finns något som man kan göra sönder.