Barnet, som är i förskoleåldern, var borta i omkring en timme, uppger polisen. Men kort tid efter att polisen tillkallats hittades barnet välbehållet och insatsen kunde avslutas.