Försvarsminister Karin Enström besöker under onsdagen den 25:e september Skaraborgs Flygflottilj för att informera sig om förbandets verksamhet.
Försvarsministern kommer även att träffa personal ur delar av det transportflygförband som utbildats för att verka i Mali, FM 01, med hänsyn till att förbandet inte längre kommer att ianspråktas för Mali.
Det blir en hektisk vecka för F7 Såtenäs.
Måndagen den 16 september tillträdde överste Michael Cherinet som ny chef för Skaraborgs flygflottilj.
På fredag 27:e september genomförs en traditionsenlig chefsöverlämningsceremoni där avgående flottiljchef överste Ingela Mathiasson överlämnar  befälet och förbandsfanan till pågående chef överste Michael Cherinet.