125 medlemmar mötte upp för att lyssna till Kvintetten med Eva. En trevlig underhållning med musik i vår smak och med många kända låtar från vår egen ungdom i en blandad repertoar, som gav många nynnande, applåder i kombination med trevliga historier.

Kaffe med smörgås och kaka var nästa programpunkt som också gav tillfälle till trevliga sociala kontakter.

Därefter presenterades kommande aktiviteter, där en föreläsning i familjejuridik var ett nytt inslag. Andra aktiviteter som ligger i fas är vinprovning, filmvisning och bingo.

Valberedningen fick också tillfälle att framföra sitt behov av medhjälpare i olika grupper.

En redovisning av de planerade resorna gjordes också och där en resa till Berlin är en av höjdpunkterna.

Lotteridragningar är en stående punkt i slutet av medlemsträffen då köparna med spänning väntar på turen. De som hade lyckan med sig fick trevliga varuvinster med sig hem innan ordförande tackade för idag och hälsade välkommen tillbaka till föreningen omfattande verksamhet.