"I dag besöker Anna Kinberg Batra (M) Skaraborg för att träffa medlemmar och företag runt om i länet. Jag välkomnar partiledaren till mitt hemlän. Vi i Skaraborg har några av Sveriges bördigaste jordbruksmarker, en levande skogsnäring och en fordonsindustri som sysselsätter många Skaraborgsbor. Vi har mycket att vara stolta över, men det finns mycket som skulle kunna förbättras genom moderat politik.

Annons

Vi behöver reformera strandskyddet så vi kan bygga utmed våra vatten, Skaraborg ligger mellan två av landets största sjöar och är beroende av att strandskyddet förändras. Moderaternas förslag för flexiblare regler för strandskydd behöver genomföras för att ge markägare och kommuner möjlighet att bygga bostäder på mark nära vatten.

Vi behöver även lägre skatter på lantbruket, motorn i Skaraborgs landsbygd. Moderaterna vill bland annat sänka skatten för jordbruksdiesel för att stärka konkurrenskraften. Det skulle värna svensk livsmedelsproduktion för de tusentals lantbrukare som bor i Västsverige.

Fler skatter på fordonen och drivmedel hotar landsbygden och Sveriges fordonsindustri, där Volvo är en mycket stor arbetsplats i Skaraborg och i Västsverige. Vi måste se över alla skatter, avgifter och byråkratin för att underlätta för företagen, åkerierna och fordonsindustrin och därmed stärka konkurrenskraften. Vi moderater vill förbättra möjligheten att köra längre och tyngre lastbilar i Sverige för att ytterligare öka konkurrenskraften.

Min förhoppning är att Anna Kinberg Batras besök ytterligare ska belysa de möjligheter Skaraborg har om vi istället hade haft en moderatledd regering. Vi vill reformera strandskyddet, sänka skatterna och förbättra möjligheterna för lantbruket, livsmedelsproduktionen och företagen i Skaraborg och i Sverige.

Moderaterna vill skapa jobb och tillväxt i hela Sverige".

Sten Bergheden (M) riksdagsledamot från Skaraborg