Först höll biträdande rektor, Catharina Skoog ett kort tal om Athenas historia och verksamhetsidé, sedan var det dags att klippa bandet och barnen fick hjälpa till att blåsa fanfar.

Efter det fick förskolebarn med syskon och föräldrar prova på hinderbanan som sträckte sig runt hela gården. Det gällde att kunna balansera över brädor, hoppa över hinder, klättra, pricka bollar och gå sicksack mellan koner med klubba och boll. Festen fortsatte med korv o bröd och glasspinnar.

På förskolan är man är väldigt nöjd med den nya gården.

– Vi har fått vara delaktiga i planeringen tillsammans med NLE, som byggt och utformat gården till det den är idag. Konstgräs är fantastiskt bra och det bildas inga stora vattenpölar eller leriga ytor längre på gården. Det finns utrymme för utmaning, samarbete, kreativitet, lek och lärande, säger pedagogerna Åsa Orchidéen, Ann Nilsson, Niklas Huss och Ann-Sofie Gonzalez som arbetar på förskolan Athena.

Föräldrarna har också varit drivande till att förbättra utomhusmiljön.