Sari Naumans forskningsprojekt handlar om dolda uppror och informationskontroll under det svenska enväldet, 1680-1718. Fake news är inget nytt utan har alltid använts för att säkra makten och tysta motståndare.

Sari Nauman är verksam vid Göteborgs universitet och tilldelades i oktober Cliopriset 2018 för sin bok om eders betydelse för relationerna mellan regent och undersåtar i Sverige 1520-1718.

Projektet avser att genomföra en inledande undersökning om hur lokala och centrala överheter spred fake news och förhindrade spridning av information om protester och de uppror som ägde rum i Västergötland.

Genom att konfrontera förhandlingskulturens påstådda rötter visar projektet hur överheten kunde styra förutsättningarna för dialog genom att kontrollera informationsflödet.

Därmed bidrar projektet med ett historiskt perspektiv på vad en absolut stat egentligen är och gör, och fördjupar vår förståelse av tidigmodern politisk kultur.

Fornminnesföreningens Forskningsråd som består av professorerna Christer Ahlberger, Bengt Berglund, Dick Harrison, Håkan Karlsson, Jan Svanberg, fil.dr Anna Maria Claesson och museichefen vid Västergötlands museum fil.dr postdoc Luitgard Löw. De har efter bedömning av inkomna ansökningar föreslagit årets stipendiat. Fornminnesföreningens styrelse har därefter fattat beslutet.

Stipendiet skall, enligt statuterna, tilldelas en forskare vid en akademisk institution inom ämnesområdena historia (agrarhistoria/industrihistoria), arkeologi, etnologi, konstvetenskap eller motsvarande och avse landskapet Västergötland.

Annons