Den första mars är det alltså 150 år sedan Immanuelskyrkan, tidigare Skövde Missionsförsamling, bildades. Det nya namnet tillkom 2015 och har sitt ursprung från kyrkan som byggdes år 1897 - Immanuelskyrkan. Den upprättades drygt tio år efter det att själva församlingen grundats.

– Vi vill lyfta fram att det är församlingen som fyller 150 år och inte själva kyrkan, säger Malkom Jonegård som är styrelseledamot och arkivarie i församlingen.

Nu ska det firas

Lördagen den 2 mars ska detta givetvis firas. Församlingsordförande Ewy Törnhage ser mycket fram emot jubileet som de planerat under drygt ett års tid.

– Firandet kommer att pågå under två dagar. På lördagen blir det först och främst en tillbakablick på vad som har hänt under åren, och under söndagen blickar vi framåt. Självklart blir det också en extra speciell jubileumsgudstjänst med bland annat sång och musik från året då församlingen bildades, säger hon.

Djupdykning

Malkom Jonegård har med anledning av jubileet även gjort en djupdykning ner i församlingens arkiv. Han har letat fram allt från gamla tidningsurklipp och protokoll till bilder på medlemmar. Under firandet kommer han att visa ett bildspel från tiden när församlingen grundades ända fram till idag.

– Det är mycket som har hänt, både med kyrkan men också med församlingen i sig som har ändrats i takt med samhället. Innan kyrkan byggdes hölls delvis alla församlingsmöten i ett litet trähus mitt emot det gamla bryggeriet på Mörkegatan. Dessutom är församlingen mer öppen idag, då det är fler organisationer och föreningar som tar del av våra lokaler vilket är jätteroligt, säger han.

Annons

Något som också har ändrats med åren är att församlingen har blivit mer lokal.

– Förr i tiden fanns det så kallade utposter, bland annat i Skultorp och Värsås. Men nu är det ju mycket lättare för folk att förflytta sig vilket har gjort att behoven av dessa upphört sedan en tid, säger Malkom Jonegård.

Tuffa tider

Enligt honom var det också tämligen tuffa tider i samhället när församlingen bildades år 1869.

– Ett svar på det blev ju organisationer som både nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och demokratiska rörelser, men också olika församlingar, säger han.

– Det var ett sätt för folk att hitta tillhörighet, gemenskap och hopp. Och det är även något som präglar vår församling idag, säger Ewy Törnhage.

Omfattande byggnation

När själva kyrkan byggdes längs med Kungsgatan ansågs den ligga ganska långt från centrum, då omgivningarna mestadels kantades av öppna ytor och bondgårdar. Ända fram till 1988 låg även entrén till kyrkan längs med Kungsgatan, och inte på baksidan vid Richerts gata som den gör idag. Sten Engström, vice styrelseföreståndare, minns ombyggnationen.

– Det var en ganska omfattande byggnation eftersom den gamla, stora orgeln låg där entrén är idag. Men det blev mycket bättre efteråt, nu finns det en stor samlingsplats vid entrén vilket det inte fanns förut, då kom man in direkt i kyrksalen, säger han.

Nu är det drygt en vecka kvar tills jubileumshelgen går av stapeln, och trots mycket arbete bakom firandet, är nerverna under kontroll och förhoppningarna goda.

– Vi känner oss rätt coola inför det här och är inte speciellt nervösa, utan mest förväntansfulla, säger Malkom Jonegård.

Ewy Törnhage fortsätter:

– Ja, vi hoppas att det blir en helg fylld av glädje - men framför allt fylld med tacksamhet, säger hon.