Planerna på en solpark i Vallebygdens energis regi har funnits på agendan ett par år och kommer allt närmare ett förverkligande. Bland annat har föreningen fått ett investeringsbidrag på 1,2 miljoner, förutsatt att anläggningen är i bruk den 31 december 2019.

Vid ett möte i Norra Vings församlingshem fick ett 60-tal personer den senaste informationen om projektet av styrelseordförande Ola Karlsson, som berättade om såväl placering och storlek som tänkt finansieringsmodell.

– Solparken ska anläggas på mark tillhörande Härlingstorps egendom, strax söder om Axvall. Totalt handlar det om en hektar solpaneler placerade på en typ av ställningar som säkras i marken med hjälp av spiralformade skruvar eller någon form av ballast, berättar Ola Karlsson.

– Vi ville egentligen påla ner solcellerna, men då krävdes en arkeologisk undersökning, vilket vi inte ansåg oss ha råd med. Därför tittade vi på andra alternativ och kom fram till den här lösningen.

När anläggningen är färdig beräknas den ge 1 miljon kilowattimmar på årsbasis, vilket motsvarar årsförbrukningen av el för ett 80-tal villor.

Kostnaden för att bygga anläggningen är enligt Ola Karlsson beräknad till strax över 5 miljoner kronor. Av den summan är 1,2 miljoner redan säkrade i form av ett statligt investeringsbidrag. Resten ska finansieras med lån, men man hoppas även få in pengar via föreningens kunder.

Annons

Inledningsvis fanns planer på att bilda en ny ekonomisk förening och därmed få in kapital via insatserna. Den idén har man emellertid släppt och erbjuder istället föreningens nätkunder att köpa el i förskott.

Erbjudandet innebär att man får köpa som mest 80 procent av beräknad årsförbrukning till ett bestämt pris under antingen 10, 15 eller 20 år. Varje månad under den tidsperiod kunden valt, dras sedan en summa, som räknas fram enligt ett specifikt beräkningssätt, av från kundens elhandelsräkning.

– Det här tillvägagångssättet gör att det blir väldigt förutsägbart för kunden. Man har ett avtal med föreningen om att den ska leverera en viss mängd energi varje år i ett bestämt antal år och till ett bestämt pris, som man redan betalat, förklarar Ola Karlsson.

Kilowattpriset som nämndes på informationsträffen var 40,7 öre inklusive moms. Det exakta priset kommer dock att sättas i ett senare skede.

Det slutgiltiga beslutet om solparken kommer att tas på en föreningsstämma i januari. Förutsatt att det blir ett ja där är parken tänkt att byggas tidigt under 2019 för att vara klar framåt april.

– Ska vi göra detta är det väldigt viktigt för föreningen att anläggningen är klar till våren, då solen ger mer energi. Det skulle vara fullständigt fel att vänta till efter sommaren, för då missar vi ett halvårs viktig produktion, konstaterar Ola Karlsson.

För att få en uppfattning om hur mycket pengar som kan tas in via kunders förköp av el vill föreningen ha in en intresseanmälan senast under januari-februari. Efter det vet man hur mycket föreningen måste låna för att kunna genomföra projektet.

Hur mycket pengar hoppas ni kunna få in på det här sättet? Finns det någon grundidé?

– Nej, det gör det inte, men ju fler som går med, desto roligare är det. Förra gången anmälde sig 25 personer, vilket motsvarande 200 000 kilowattimmar, säger Ola Karlsson.

Niklas Brandin från Eggby fanns bland åhörarna på mötet. Han tyckte erbjudandet om förköp av el lät intressant ur flera avseenden.

Niklas Brandin bor i Eggby och var med på torsdagens möte. Han tycker upplägget är intressant och kan tänka sig att nappa på erbjudandet.

– Jag är alltid intresserad av att minska risken avseende elpriset, sedan är miljöaspekten också en viktig del i sammanhanget. I det här fallet tror jag att man både kan göra en bra gärning och tjäna pengar på det, säger Niklas.

– Innan jag beslutar mig vill jag läsa det slutgiltiga avtalet, men jag tycker det låter som ett intressant erbjudande.

Det är en klumpsumma man ska ut med i första läget, men det känns ändå överkomligt?

– Bästa affären är givetvis för den som har tillgång till pengarna direkt. Ser man sen till det pris som nämns så tror jag inte man gör en dålig affär, även om det kan innebära att man betalar något mer enskilda år, än man hade gjort om man haft något annat avtal.

– Vad som är bra med det här upplägget är att man inte behöver fundera på elpriset på några år och slipper ligga och kolla olika avtal, säger Niklas Brandin.

Relaterat: Vallebygdens Energi vill bygga solpark
Relaterat: Vem ska finansiera en solenergipark i Vallebygden?
El