Tack SkLT för era värdefulla reportage om medborgarnas syn på Skaras offentliga rum, ”Skaras skamfläckar”! Texterna med synpunkter om bristande gatuarbete från tidigare kommunanställda med lång erfarenhet av gatuarbete samt om de nyuppsatta laddstolparna i Krabbelund engagerar och upprör. Det tillhörande bildmaterialet har dessutom varit föredömligt! Tyvärr visar det vad man alltför ofta möts av i Skaras centrala delar. Anställda som ansvarar för rabatter och blomsterplanteringar utomhus skall dock ha all heder. Dessa arrangemang har tvärtom utvecklats på senare år.

Gällande laddstolpar för elbilar så är det inte själva stolparna som är problemet utan deras placering. OM man nu skall placera sådana centralt så finns det andra platser som inte är av samma historiskt känsliga karaktär som Skoltorget vid Krabbelund. Jag undrar vad Uno Bohman skulle ha sagt.

I Domkyrkans närhet finns flera parkeringar som kan räknas som centrala; två vid Stureplan, en vid polishuset, en bakom Nya biblioteket, en vid Skara Skolscen och två vid Hötorget och så den vid Rådhuset. Parkeringen vid Kråks bör hållas fri från laddstolpar då även den ingår i en speciell miljö. Man behöver även fundera på parkeringstiden som råder – vad och vem prioriteras vid dessa beslut?

Staden Skara skall absolut ”kunna tåla sin samtid” som stadsarkitekten uttrycker det men det innebär inte samma sak som en okänslighet för historiska miljöer. Ingreppen verkar därtill ske utan tydlig förankring i förvaltning eller rådgivande yttranden från Länsstyrelsen.

Annons

En förklaring till placering av laddstolparna tycks vara att elledningarna låg ytligare vid Krabbelund så man slapp bryta upp asfalt, vilket inte har bekymrat de inblandade tidigare med tanke på den gestaltning som pågår (?) av Klostergatan och infarten mellan Coop och Scan – där grävs det ju för jämnan… Om man dessutom nyligen grävde vid Stortorget kunde man kanske ha placerat laddstolparna där. Det är kommunala skattepengar som går åt!

De gamla stadslyktorna som står runt Domkyrkan, Skoltorget och biblioteken är alldeles för ofta trasiga. Förra hösten var några trasiga i sex månader bland annat under Kulturnatta och under advent. Att lägga ut ansvaret för gatubelysning i vår lilla stad på entreprenad verkar synnerligen ogenomtänkt. Att utgå från att det är stadens invånare som har ansvaret för att göra felanmälningar och INTE Service & Tekniks arbetsuppgift vars anställda betalas med kommunala skattepengar förbryllar ännu mer. Belysning handlar inte minst om trygghet! Runt Domkyrkan och de båda biblioteken rör sig många äldre som kan ha svårigheter med ojämnheter i gatubeläggning och det, i kombination med trasiga, nedsläckta lampor, kan vara direkt livsfarligt. Renovera och håll efter, vårda, värna och utveckla, att eftersatta miljöer i högre grad drabbas av förstörelse är bekräftat, vilket reportageseriens bilder också visar.

Det finns goda exempel på andra gamla stiftsstäder där ”tradition och framtid möts” som Katedralskolans devis lyder, ett sådant är Lund med Domkyrkoforum och det finns fler. Ute i Europa vårdas och värnas de historiska stadsmiljöerna ofta väl och man följer sin samtid – varför är det så svårt i Skara?

Elisabeth Ohlsson

(boende i Skara sedan 20 år, mottagare av Skaras Byggnadsvårdspris 2003)

Läs också:

Relaterat: Boende klagar på förfall i Krabbelund
Relaterat: Farliga och fula skamfläckar i Skara
Relaterat: Här är Skaras skamfläckar – se plats för plats