Av de tillfrågade företagen i Västra Götaland räknade 44 procent att antalet anställda kommer att öka med upp till 100 procent, tre procent tror på en fördubbling av antalet anställda och sju procent räknar med att öka mer än 100 procent i antal anställda de kommande tre åren.

– Det är främst företag som redan idag har fler än tio anställda som är mest positiva, säger Sara Wallin, VD Almi Företagspartner Väst.

– Det är alla typer av företag både inom tjänstesektorn och inom tillverkningsindustrin.

I Skaraborg finns mycket industriföretag, men hur det ser ut specifikt för Skaraborg kan Sara Wallin inte säga eftersom siffrorna är nedbrutna länsvis.

– Däremot är det generellt så att många av tillverkningsföretagen har problem att hitta arbetskraft med rätt kompetens.

– Vi märker att många företag också väljer att investera i nya maskinparker för att kunna effektivisera, utan att behöva anställda, säger Sara Wallin.

När det gäller omsättningstillväxt spår 33 procent av företagen på högre omsättning, medan 29 procent tror att omsättningsnivån håller sig oförändrad. De sista 38 procenten vet inte, visar kartläggningen från Almi.