Det var en hel del förseningar i tågtrafiken under onsdagsförmiddagen på sträckan mellan Stockholm och Göteborg. Detta påverkade tågen i Skövde och Falköping.

Orsaken till förseningarna var en riven kontaktledning och spårbrist i Hallsberg. Strax innan klockan 11.00 var felet åtgärdat och avgångarna beräknas gå som normalt igen.