Läs mer: Föräldralarm: Misshandel, hot och kränkningar på Källeskolan

Josefine Thimbergs insändare

En annan bild av Källeskolan!

Jag är förälder till barn på Källeskolan och..

Josefine Thimbergs insändare

En annan bild av Källeskolan!

Jag är förälder till barn på Källeskolan och jag känner ingen som helst oro för mitt barn! Personalen är fantastisk, och gör ett fantastiskt jobb för alla barn på skolan. Jag upplever att jag har mycket god kontakt med personalen och de både lyssnar och agerar när situationer uppstår. Jag tycker det är synd att skolan och personalen får ta så mycket skit, varken skolan eller personalen förtjänar det.

Ni gör ett otroligt jobb! TACK!

Josefine Thimberg

Då skrev hon en insändare, som publicerades i Skaraborgs läns tidning den 3 april, om sin bild av skolan. Hon skrev att hon inte känner någon oro för sina barn och gav mycket beröm till personalen på skolan.

— Jag fick så mycket positiv respons med fler som tycker som jag. Det var även lärare som jobbar eller har jobbat på Källeskolan som hörde av sig, säger Josefine Thimberg.

Hon har sedan dess haft kontakt med flera föräldrar med barn i olika åldrar på skolan som håller med och vill även de nå ut med sin bild av Källeskolan. Förra veckan startade Josefine Thimberg Facebookgruppen " Vi som gillar Källeskolan". Gruppen har snart 150 medlemmar.

— Många rykten sprids på sociala medier och då kan vi också sprida det positiva som händer på Källeskolan. Vi vill lyfta positiva grejer på skolan och lärare har lagt ut vad de gjort på skolan under dagen, säger Josefine Thimberg.

Läs mer: Rektorn om situationen på Källeskolan

Läs mer: Verksamhetschefen om Källeskolan

Föräldrarna är också oroliga för att den negativa bilden som sprids om skolan ska göra det svårare att locka kompetenta lärare till Källeskolan.

— Barnen och personalen på skolan behöver få en positiv känsla. Personalen har gjort mycket för att arbeta förebyggande mot mobbing och med kamratskap det senaste halvåret, säger Martin Johansson.

Annons

Några av exemplen är projekten i årskurs två och årskurs sex där eleverna får arbeta med kamratskap, respekt och samarbete samt bryta negativa mönster i gruppen. Samtidigt kan en förändring ta tid, det görs inte över en natt.

— Det går 300 barn på skolan, så det är klart att det blir konflikter. Men det är synd att det bara är den negativa bilden som syns. Vi upplever att det är en bra skola, säger Lena Bragd.

— Det handlar inte om att Källeskolan är bäst, men skolan sticker inte ut jämfört med andra skolor i Skara, menar Johanna Gyltman

Ingen av dem menar att någons upplevelse är fel. De har som föräldrar till barn som går på Källeskolan fått frågor och kommentarer från andra om hur oroligt det måste vara på skolan. Även deras barn har fått frågor av andra.

— Då blir det att man ifrågasätter sig själv, är det jag som ser fel när jag inte märkt av det, säger Martin Johansson.

Föräldrarna har även kollat på antalet anmälningar till Skolinspektionen, skolresultat och elevenkäter för att få en bild, svart på vitt, hur läget är på skolan.

— Källeskolan sticker inte ut på något sätt. I andelen godkända betyg så är det ganska jämnt mellan skolorna i Skara, Källe är nästan något högre än genomsnittet, konstaterar Josefine Thimberg och Johanna Gyltman.

— Varje anmälan är en för mycket, men känslan vi har är att personalen gör vad de kan och arbetar förebyggande, säger Martin Johansson.

De vill att fler föräldrar ska lyfta blicken, se allt positivt som sker på skolan och förmedla det till sina egna barn och andra.

Läs mer: TV-projekt lär eleverna om respekt och vänskap

Läs mer: Klassen som blev världens bästa klass