Föräldrarna har flera gånger larmat till både skolpersonal, rektor och ansvariga politiker att miljön på Källeskolan inte är bra.

— Vi känner oss orättvist behandlade. När vi tar upp saker med skolan nonchaleras det, säger en av föräldrarna.

— Vi har velat ha ett möte med föräldrarna till de bråkiga eleverna, men får till svar från skolan att så jobbar de inte där, fyller en annan förälder i.

De vittnar om att barnen blir misshandlade i skolan, både av klasskamrater och av äldre elever. Det handlar om slag och sparkar. Fult språk är också vanligt.

"Jag ska bryta nacken av dig" och "du ska få stryk" är exempel på hotelser som elever fått utstå och flera barn har ont i magen på morgonen när de ska gå till skolan.

När föräldrarna följt med till skolan för att vara med som ett stöd för sitt barn har de tvingats därifrån av personalen.

Annons

— Det menar att jag spionerar, men jag vill bara skydda mitt barn. Jag som förälder ska inte behöva ha ont i magen när jag skickar barnen till skolan.

Föräldrarna lyfter fram att Källeskolan har bytt rektor fyra gånger på fem år och enligt en medarbetarundersökning som Skara kommun gjorde 2016 är sex av tio som jobbar på skolan inte alls nöjda med sin arbetsmiljö. Två av tre tycker inte att det finns nödvändiga resurser för att nå målen och tre av fem tycker inte att de har möjlighet att få paus i arbetet.

Skolan har flera gånger blivit anmäld till Skolinspektionen. Under de senaste åren har det vid två tillfällen lett till att skolan fått ett föreläggande och flera gånger har myndigheten konstaterat att det finns problem att hantera, men överlämnat det till skolan.

Nu har föräldrarna återigen kontaktat Skolinspektionen eftersom de inte anser sig få gehör för sin oro hos skolledningen.

— Vi upplever att man inte reder ut situationen. Tyvärr har Skolinspektionen tidigare nöjt sig med att skolan har en handlingsplan, men även om det görs insatser utifrån den så är man snart tillbaka i samma situation som tidigare, menar en av föräldrarna.

De har även kontaktat politiker i kommunen, men det har inte lett till något, menar föräldrarna.

Att flytta barnen till en annan skola är inte aktuellt.

— Varför ska mina barn flytta på sig, det är ju inte de som gör fel? Är det någon som ska flytta så är det väl eleverna som utsätter skolkompisarna för kränkningar? menar en förälder.

— Här har ju mitt barn sina kompisar, säger en annan.

De konstaterar att det är tufft att vara förälder till elever på Källeskolan.

— Du känner dig så ensam. Jag blir den där besvärliga personen som bara bråkar och som lärarna pratar illa om, men jag gör ju inte det för skojs skull, jag gör det ju för att mitt barn ska få vara trygg i skolan.