Fastigheten på Malmgatan 36 rymmer idag mycket verksamhet. Den ägs av SBB som i sin tur hyr ut lokalerna, bland annat till Västra Götalandsregionen, som sitter fast i ett långt hyresavtal för tidigare Närhälsan. Det sträcker sig till sommaren 2027. Enligt tidigare uppgifter ska regionens hyra för ett antal år sedan ha legat på 2 miljoner om året.

Men delar av lokalerna har hyrts ut i andra hand till Bräcke diakon sedan Närhälsan stängde i maj 2016. Totalt handlar det om cirka 665 kvadratmeter av de omkring 1000 kvadratmeter som hyreskontraktet gäller.

Men i februari nästa år flyttar Bräcke diakoni ut då Skaras två vårdcentraler som båda drivs av Bräcke då ska hamna under samma tak vid Vilanområdet.

Relaterat: Vårdcentralen Malmen kommer att flytta

Sommaren 2016, efter att Bräcke diakoni flyttat in, beräknades regionens kostnader för tomma lokaler landa på 1 150 000 kronor per år, totalt 12 650 000 kronor fram tills kontraktet löper ut.

Kostnaden för tomhyra kunde dock justeras ned då ungdomsmottagningen flyttade in. Tomhyran beräknades senare till omkring 800 000 kronor om året.

Nu riskerar den summan bli betydligt högre, om regionen inte hittar annan verksamhet som kan flytta in när Bräcke diakoni lämna, eller hittar andra hyresgäster.

Enligt Brita Wirblad som är planeringschef på Närhälsan, sträcker sig Bräcke diakonis kontrakt på lokalerna till och med 2020 års slut, årshyran har legat på omkring 800 000 kronor.

Annons

Sex och ett halvt år återstår sedan av regionens hyreskontrakt. Någon beräkning på vad tomhyran skulle kunna komma att bli är inget som regionen vill uppge. Men det skulle i värsta fall kunna landa på över 10 miljoner kronor från 2021 fram till kontraktet går ut sommaren 2027, enligt tidningens beräkningar.

– Eventuell tomhyra är för tidigt att svara på, vår förhoppning är att vi ska kunna använda lokalerna, säger Brita Wirblad.

Är det något ni kikar på nu?

– Det är inget vi kan säga någonting om i dagsläget.

Men det är inte bara Närhälsans tidigare lokaler som nästa år blir tomma. Till sommaren 2020 flyttar även folktandvården därifrån, flyttlasset går till det tidigare kommunhuset vid Stortorget. De är hyresgäster hos SBB och deras kontrakt är uppsagt.

Relaterat: Folktandvården flyttar till Stortorget

Även Skara kommun hyr lokaler för Skarahemmet av SBB i den stora fastigheten på Malmgatan, men även dessa kommer att bli tomma på några års sikt. Skarahemmet beräknas flytta ut 2023 då ett nytt äldreboende ska stå klart vid Viktoriagården. Men kontraktet hos SBB har ännu inte sagts upp från kommunens sida, uppger förvaltaren på SBB Fredrik Olausson. Kommunen har tidigare uttryck att man kan komma att använda lokalerna till annan kommunal verksamhet under kontraktstiden, vad är ännu osagt.

Relaterat: Efter flera års diskussioner – nu byggs nytt äldreboende i Skara

Att det rör sig så mycket bland fastighetens hyresgäster har gjort att fastighetsägaren SBB har ansökt om förändrad detaljplan för såväl den tidigare vårdcentralen som nuvarande Skarahemmet på Malmgatan. Fastigheten ska på så sätt kunna användas som exempelvis lägenheter, skola eller kontor.

– Vi gör det eftersom vi inte vet vad som händer. Därför vill vi öppna upp möjligheten att få in andra aktörer. Vi vill få det så brett som möjligt, men vi har inga offentliga idéer, säger Fredrik Olausson.

Fastigheten på Malmgatan 36 töms på verksamhet och för regionen innebär Bräcke diakonis flytt av vårdcentralen Malmen att de och skattebetalarna riskerar mångmiljonbelopp i tomhyra.

Relaterat: Vårdcentral lämnar - ny plan för fastigheten