Idag befinner sig den grova kriminaliteten på rekordnivåer. Under den rödgröna mandatperioden borde antalet poliser blivit fler, men istället har de blivit färre. Det är särskilt problematiskt i en tid där både befolkning och utmaningar vuxit sig större.

En stor orsak till avhoppen har varit de låga lönerna för poliser. Låga ingångslöner och dålig löneutveckling har fått poliser att söka sig till andra yrken när de istället borde stannat kvar och välkomnat nya kollegor. Det är därför av största vikt att vi snarast höjer polisernas löner, och Moderaterna föreslår i en av modern tids största satsningar på rättsväsendet en höjning av polisers löner med minst 3000 kronor i månaden.

Annons

För svenska folket har lag och ordning under lång tid varit en av de viktigaste frågorna. Regeringen har på senare tid närmat sig Moderaternas förslag och satsningar på en stärkt rättskedja. Tyvärr är regeringens satsningar i stor utsträckning ett slag i luften som saknar både politisk vilja och handlingskraft för att lösa både de mest akuta såväl som de mer långsiktiga utmaningarna.

Sverige behöver fler poliser. Lönerna är den enskilt viktigaste pusselbiten både för att locka nya poliser och behålla de befintliga. När regeringen varken lyckas utbilda tillräckligt många nya poliser eller behålla de befintliga ställer Moderaterna sig frågande till Stefan Löfvens övertro till en partslösning. Den svenska modellen har länge varit framgångsrik och ska vara den modell vi i regel ska följa. Men blir problemen alltför uppenbara och lösningarna alltför få krävs tydlig politisk handlingskraft. På senare tid har lönerna justerats upp för lärarna från politiskt håll och nu är det dags att vi gör samma sak för poliserna.

Det är också viktigt att vi snabbt får fram fler polisutbildningar i landet. Om vi ska få fler poliser måste vi självklart utbilda fler poliser. Men trots detta är regeringen passiv till att placera någon polisutbildning i Västsverige. Västsverige har enats om en placering av en polisutbildning till Borås och väntar bara på ett besked och klartecken för att kunna starta upp, men inget händer från regeringshåll.

I höstens budget satsade Moderaterna 2,28 miljarder kronor på Polismyndigheten, hela 280 miljoner kronor mer än regeringen. Över de kommande tre åren satsar vi 2,9 miljarder mer än regeringen på polisen och satsar ytterligare 1,5 miljarder på bland annat Kriminalvården och Tullverket för att ytterligare stärka rättskedjan.

Pengar löser inte alla problem, men det skapar utrymme och andningsrum för en kår som förtjänar mer än den får idag. Det är hög tid att sätta stopp för massflykten från polisen och motviljan att söka till polisutbildningarna, för i grund och botten är det människors trygghet som idag får stå tillbaka.

Sten Bergheden (M)

Riksdagsledamot Skaraborg