Skara skolscen har gjort ekonomiskt underskott under flera år. I ett försök att komma tillrätta med detta skjuter regionen och kommunen till mer pengar. Men det ställs samtidigt krav på förändringar av verksamheten.

— Det är en skola med väldigt gott renommé. Det tar lång tid att bygga upp en ny skola. Den här skolan har det inbyggt i sin kultur att vara duktig på att utbilda kulturarbetare. Det är vi måna om att det ska få fortsätta, säger Conny Brännberg (KD) från Skövde, Västra Götalandsregionens kulturnämnds ordförande.

En förutsättning för det ökade stödet är att Skara skolscen tar in fler elever, minskar lärartätheten och höjer elevavgifterna. Elevantalet behöver öka med fyra till åtta elever per antagningsomgång och elevavgifterna öka till cirka 30 000 kronor per termin.

Annons

— När vi tittat på andra liknande skolor, även om det inte finns så många, har de haft lägre lärartäthet, säger Conny Brännberg.

Skara skolscen byter i år också lokaler, vilket anses ge bättre förutsättningar för att förändra verksamheten. Västra Götalandsregionens kulturnämnd beviljar nu 250 000 kronor för särskilda omkostnader i samband med flytten.

Kulturnämnden har också beslutat om en ökning av driftsbidraget med 315 000 kronor per år under tre år, för att kunna skapa ekonomisk balans i verksamheten.

Skara kommun, som tillsammans med regionen är stiftare till stiftelsen för Skara skolscen, har också beslutat att utöka sitt bidrag till skolan under tre år.

Samtidigt med den ekonomiska satsningen görs också en förändring i vem som driver verksamheten. Folkuniversitetet har de senaste åren drivit utbildningen men från 1 juli i år kommer det att vara stiftelsen Skara skolscen. Man kommer istället att köpa in vissa tjänster av Folkuniversitetet.

Det är enligt Conny Brännberg något av en försiktighetsåtgärd efter att länsstyrelsens juridiska enhet granskat stiftelser. Tidigare har regionen bland annat fått bryta ut Västergötlands museum från Västarvet.