EstEx 2018 var en av årets stora europeiska utställningar med samlingar från hela världen.

Bland de tio i ungdomsklassen lyckades Skaraungdomarna bäst.

- Övriga utställare i klassen kom från Finland, Tyskland och Polen, berättar Gösta Karlsson, ordförande i Skara filatelistförening,

Kristoffer Batrkenfelt ställde ut frimärken med flaggor som motiv – en lärorik samling, som omfattar 64 albumblad.

Tobias Staf samlar på sportmotiv och ställde ut en samling med motiv från olika Vinter-OS.

- Vi gläds alla åt framgångarna och de fina medaljerna, slutar Gösta Karlsson.

Sista helgen augusti ska sex ungdomar från Skara vara med på en utställning i Malmö och i oktober skickas samlingarna till Bangkok. Skaraklubben är nu bäst i Sverige.