Svarade på frågan gjorde Sven-Olof Ask och så här i efterhand är funderingen om han kan vara nöjd med sitt svar. För uppfattningen om hans svar blev att Västtrafik har förbjudit Skara att införa detta. Det måste vara besvärande för en kommunalpolitiker i Skara att konstatera att Västtrafik inte ger Skara tillåtelse att fatta beslut om Skaras lokaltrafik och vilka förmåner man vill ge sina medborgare. Ett annat argument var kostnaderna. Då blir frågan: När uppstår kostnaden. Så vitt jag vet går bussarna i dag och de bör väl kosta lika mycket i framtiden, med eller utan passagerare.

Det finns säkert fler tankar om detta men det skulle uppskattas om de frågor som kommunfullmäktige har att hantera är av den digniteten att man får fatta självständiga beslut till gagn för Skaras innevånare.

Lars Johansson PRO Skara

PRO