Mannen har en sjukdomsdiagnos och har stundtals svårt med att hantera sociala situationer, vilket också tingsrätten konstaterar.

Men de anser att 19-åringen borde insett att man inte ska utsätta en elvaåring för detta. Mannen har också skickat intima nakenbilder till den utsatta flickan.

Aldrig träffats

Mannen och elvaåringen har aldrig träffats, utan de har fått kontakt via nätet och kommunicerat via sms. Han erkänner händelseförloppet, men menar att bilderna inte haft någon sexuell innebörd.

Det håller tingsrätten inte med om, med tanke på fotonas karaktär. Inte heller finns det något i sjukdomsbilden som säger att han inte skulle veta att den utsatta varit ett barn.

Därför fälls han i båda fallen.

Åtalad för tafsande

19-åringen åtalades också för att ha tafsat på en skolkamrat under en promenad. Rätten tvivlar inte på att att hennes beskrivning av händelseförloppet stämmer, men de anser det inte bevisat att han verkligen förstod att hon varit negativ till beröringen.

Därmed frias mannen på den punkten.

Skövdebon döms för de två första brotten till skyddstillsyn och ska dessutom genomgå den behandling som frivården och vuxenpsykiatrin föreskriver för att komma tillrätta med hans problem.