Sedan tidigare har regionen beslutat att låta Sos alarm fortsätta dirigera ambulanser men att ta över den medicinska prioriteringen i egen regi. Nu pågår uppbyggnaden av den egna organisationen som under kommande vinter successivt ska ta över ansvaret för att prioritera bland de som ringer 112. I maj nästa år ska samtliga bedömningar göras av sjuksköterskor anställda av regionen.

— Det blir en kvalificerad medicinsk bedömning tidigt i vårdkedjan. Vi har kompetensen i frontlinjen och kan bedöma hur hastigt en patient behöver ambulans. Vi kan också säkra en bedömning av att man inte behöver ambulans och då hänvisa till rätt vårdnivå eller egenvård, säger Per Örninge.

Vid bedömningarna ska ett nytt beslutsstöd användas som delar upp patienterna i fem kategorier istället för tre, beroende på hur brådskande det är med vård. Idag får larmen prioriteringsgrad 1, 2 eller 3. Detta ersätts med prio 1A, 1B, 2A, 2B samt 3.

Prio 1A innebär uppenbart livshotande tillstånd, som hjärtstillestånd och andningsstopp, där sekunder kan vara avgörande. En ambulans i närheten som är på väg till ett prio 1B-larm kan brytas för att ta 1A-uppdraget, vilket inte varit möjligt med tidigare system.

Annons

Det nya Medicinska beslutsstödet (MBS) är framtaget av ambulansöverläkare och har använts i Uppsala och Västmanland, där även dirigeringen av ambulanser har tagits över i landstingens regi.

Enligt Per Örninge ska mellan 30 och 40 sjuksköterskor anställas för att svara på samtal och göra prioriteringar. Detta i en situation där flera sjukhus har svårigheter med att rekrytera och behålla tillräckligt många sjuksköterskor.

— Vi är medvetna om det här, att sjuksköterskor är en bristvara. Men vi menar att det här är ett spännande och viktigt jobb som vi tror att vi kommer att ha goda möjligheter att rekrytera sjuksköterskor till. Det är ett jobb som gör stor skillnad i vardagen för patienter, säger Per Örninge.

Meningen var att sjuksköterskorna skulle sitta i samma lokal som Sos alarm i Göteborg och göra sitt jobb, men enligt Per Örninge har inget definitivt beslut fattats kring placeringen.

— Vi ser fram mot det här. Vi är övertygade om att det kommer att bli bra för patienterna. Nu blir även larmsamtalet en del av Västra götalandsregionens samlade hälso- och sjukvård, säger han om förändringen.

Idag onsdag ska hälso- och sjukvårdsstyrelsen ta beslut om att teckna avtal för dirigering med Sos alarm fram till 2022.