Antalet rapporterade fall av magsjuka på grund av campylobacter, den vanligaste bakterien bakom magsjuka, har tredubblats på tre år. Antalet vårddagar på sjukhus i Västra Götaland har också tredubblats.

Trenden är tydlig, både i riket och i Västra Götaland. Allt pekar mot att svenskproducerad färsk kyckling ligger bakom den kraftiga ökningen av antalet insjuknade, enligt ett pressmeddelande från Västra Götalandsregionen.

Konsumtionen av färsk kyckling ökar allt mer i Sverige, och risken att bli smittad av campylobacter är större när man äter färsk kyckling än fryst, enligt pressmeddelandet. Frysning minskar bakteriehalten betydligt, vilket innebär att risken att bli smittad minskar.

Annons

Det framhålls att kyckling som inte hanteras på korrekt sätt alltid är ett risklivsmedel för campylobacter. Men en särskild varning utfärdas för frsk kyckling: "Man bör vara extra noggrann vid tillagning av färsk kyckling."

Livsmedelsverket ger ett antal råd för att undvika att bli sjuk av campylobacter:

Genomstek alltid kyckling - genom att hetta upp maten ordentligt dör eventuella bakterier.

Drick inte opastöriserad mjölk.

Var noggrann med hygienen, tvätta händerna innan du börjar laga mat, och direkt efter att du hanterat rått kött och kyckling.

Använd rena redskap, håll rent på arbetsbänken och diska knivar och skärbrädor noga när du skurit rått kött och kyckling. Då förhindrar du att bakterier förs över från ett livsmedel till ett annat via redskap eller arbetsytor.

Enligt Livsmedelsverket finns Campylobacter över hela världen och bakterien lever i tarmkanalen på många såväl vilda som tama däggdjur och fåglar, till exempel kyckling, svin, nötkreatur, får, hundar, katter och möss. Bakterien sprids via fekalier från stallmiljön och vilda djur till bland annat mjölk och ytvatten och från slaktkroppen till det råa köttet. Avloppsvatten är en annan källa till campylobacter i ytvatten.

Mat