Under sommaren 2018 hade MTR planerat att köra 90 turer i veckan mellan Göteborg och Stockholm. Det gick inte riktigt som planerat och på grund av de stora banarbeten som utfördes under sommarmånaderna körde man istället oftast 80 turer i veckan.

Sommaren 2019 planerar man att ta bort 14 avgångar i Skövde jämfört med planeringen föregående år. Motivet bakom är att man också ska testa att trafikera Västkustbanan.

Ytterligare nio avgångar kommer också utgå på grund av planerat banarbete. Sammanlagt planerar man alltså 67 stopp i Skövde under sommaren och av dessa kommer fyra också stanna i Halmstad. Dessa tåg gör också uppehåll i Falkenberg och Varberg.

– Det som ligger bakom är att vi ser en möjlighet att få ökat fritidsresande med oss på sommaren. Det är mycket folk som åker till västkusten på sommaren, säger Peder Osterkramp, kommersiell chef på MTR.

Han poängterar att det inte går att räkna ut på förhand hur det kommer gå och sommarperioden blir alltså ett test för att se om den nya tabellen kommer uppskattas av resenärerna.

– Spelar det väl ut så kommer vi fortsätta köra. Vi har goda förhoppningar att det ska kunna vara en bra satsning, säger Osterkramp.

Men satsningen har som sagt också ett pris.

Annons

– Vi får minska antalet avgångar mellan Göteborg och Stockholm men samtidigt ökar kännedomen och i gengäld sätter vi in två avgångar som går till Halmstad.