I ett pressmeddelande skriver Västra Götalandsregionen att flera fall av sådana här bedrägeriförsök redan blivit polisanmälda.

Tillvägagångssättet har i samtliga fall varit i stort sett det samma.

– En eller flera personer som utger sig för att vara läkare på vårdcentralen har i flera fall den senaste månaden kontaktat äldre patienter i Västra Götaland via telefon. Bedragarna har bland annat försökt få patienterna att beställa och köpa dyra mediciner från utlandet, säger Anne-Lii Kivi, säkerhetsstrateg, Koncernkontoret, enhet säkerhet och beredskap i Västra Götalandsregionen.

Vad bedragarna säger kan variera men de ber alltid om patientens betalnings- och kontouppgifter.

– Det är viktigt att veta att man aldrig ska lämna ut kontouppgifter eller koder till någon på telefon.

Annons

Senast inträffade bedrägeriförsöken i anslutning till äldre patienters besök på Närhälsans vårdcentraler i Kungälv och Mellerud, men under hösten har försök även gjorts på andra håll, bland annat på Tjörn och i Göteborg.

– Bedrägeriförsöken har polisanmälts och utredning pågår. Västra Götalandsregionen har också startat en intern utredning av händelserna. Hittills har utredningen visat att det inte skett några intrång eller olovliga inloggningar vårdgivarnas journalsystem, säger Anne-Lii Kivi.

Västra Götalandsregionen uppmanar också till försiktighet när det gäller patientinformation som kan avlyssnas vid till exempel besök på apotek och vårdcentraler.

De första fallen av den här typen av bedrägeriförsök upptäcktes våren 2016. Även då gick Västra Götalandsregionen ut med en varning.

– Det viktiga att känna till för alla invånare är att ingen från vården, varken läkare eller andra professioner, någonsin kontaktar patienter om att lämna ut kontonummer eller andra betalningsuppgifter. Om det sker så är det en bedragare och då ska man alltid anmäla detta till polisen, men också kontakta den vårdinrättning som bedragaren eventuellt säger sig representera, säger säkerhetsstrateg Anne-Lii Kivi.

Betalning till vården sker alltid direkt vid vårdtillfället eller med faktura. Mediciner betalas till apoteken.