Under ungefär ett år har Skaraborgs sjukhus Skövde på prov haft extrastäd av förlossningssalar, vårdrum och operationssalar. Men nu förändras detta, enligt Maria Söderberg, verksamhetschef över kvinnosjukvården på sjukhuset.

I ett mejl skriver Maria Söderberg: ”Vi har ett uppdrag att bromsa kostnaderna och i valet mellan att minska antal utbildningstjänster/vikarier eller förändra extrastädet blev beslutet att göra förändringar avseende det extrastäd som vi haft på prov under cirka ett år. ”

Hon skriver att det är en nödvändigt åtgärd, men svår att fatta beslut om, då det är viktigt ur patient- och arbetsmiljöperspektiv. Extrastädet ska fortsätta på dagtid, men kvällar och nätter får ordinarie personal sköta den biten.

”Vi har dock redan inlett ett arbete för att se över möjligheterna att återinföra extrastädet även under kvällar och nätter.” skriver Maria Söderberg.