Flera forskare konstaterar att det inte längre räcker med små steg av ständiga förbättringar i en omvärld som utvecklas allt snabbare och med andra metoder. Det krävs omställningar och etablering av helt nya strukturer för att säkerställa ett gott liv. Mekanismerna och nycklarna till framgång är desamma som för hållbar tillväxt, det behövs fler innovationer och ökat entreprenörskap. Att skapa goda förutsättningar för detta är ett samarbete som vi i Skaraborgs kommuner prioriterar och gör stora satsningar på.

Målet är tydligt. Företagsklimatet måste förbättras både kommunvis och tillsammans så det blir enklare och bättre att driva verksamhet i Skaraborg. Vi kommer öka takten genom att driva gemensamma utvecklingsprojekt, för att lära av varandra och glädjas åt varandras framgångar. För att rekrytera nya företag och ny kompetens till Skaraborg kommer en ny, gemensam struktur för detta att etableras.

Vi är idag en viktig och betydande industriregion, med fem starka resursbaser, där relativt sett fler människor är verksamma än i riket. Dessa är livsmedelsproduktion, möbel- och köksindustrin, motorfordonsindustrin, sten- och mineralullsindustrin samt försvarsmakten. Alla dessa branscher kännetecknas av hög grad av innovation för att anpassa sin verksamhet till kraven på en hållbar utveckling. Till detta finns även en snabbt växande framtida resursbas i IT-klustret och spelindustrin i Skaraborg. Vi måste alla sluta upp kring såväl utbildning och fortbildning som forskning och utveckling för att stimulera till förstärkning av dessa resursbaser.

Annons

Dessutom är besöksnäringen den snabbast växande näringsgrenen i landet. Vår gemensamma målsättning är att öka omsättningen med 20 procent till fem miljarder i Skaraborgs destinationer år 2020. Då krävs att vi alla bortser från kommungränser och tar väl hand om besökarna så att de stannar längre, spenderar mera, talar väl om oss och gärna kommer tillbaka.

Lägg därtill att det behövs ett flexibelt arbetsliv där det skapas nya jobb, både inom etablerade och nya branscher. Kompetensförsörjningen är en ständig fråga där rekryteringar i både näringsliv och offentlig verksamhet sker i konkurrens med resten av landet och hela världen.

När infrastrukturen och färdmedlen förbättras allt snabbare, när digitaliseringen når alla medborgare och när människor bor och verkar där livsvillkoren passar dem bäst, då är Skaraborg en utmärkt plats och nätverkstad med mindre än en timma till arbetstillfällen och rekreationsområden. Då inser vi alla att Skaraborg är och ska uppträda som en arbetsmarknadsregion. I storlek Sveriges fjärde största, näst efter våra tre storstäder. Då blir det också lättare att rekrytera de bästa talangerna samt nya företag och verksamheter med vår gemensamma Skaraborgska attraktivitet, entreprenörsanda och stolthet.

Då kan vi inte nöja oss med att ha Sveriges minsta Högskola även om den kvalitativt är en av de bästa.

Dessa frågor och många fler, kommer diskuteras på den andra Skaraborgsdagen 8 februari 2018 i ett fullsatt Vara Konserthus med beslutsfattare från såväl näringsliv som offentlig verksamhet tillsammans med inspiratörer i och från Skaraborg. Temat är just Skaraborgs innovationskraft och kompetensförsörjning för hållbar tillväxt. En gemensam angelägenhet, som vi vill och måste lösa tillsammans!

Ordförande i respektive kommunstyrelser:

Katarina Jonsson Skövde

Jonas Sundström Lidköping

Anna-Karin Skatt Tidaholm

Daniel Andersson Essunga

Dan Gabrielsson Falköping

Kent Larsson Grästorp

Carina Gullberg Gullspång

Åsa Karlsson Götene

Catrin Hulmarker Hjo

Peter Lindroth Karlsborg

Johan Abrahamsson Mariestad

Fredrik Nordström Skara

Rolf Eriksson Tibro

Bengt Sjöberg Töreboda

Fredrik Nelander Vara.