1) det goda samarbetsklimatet som är öppet med givande och tagande. Många diskussioner och kreativa lösningar där allas åsikter har varit lika värda. Den goda samtalstonen mellan partierna har tillåtit olika åsikter. När behoven funnits har detta lagts åt sidan för en gemensam överenskommelse, det är så ett konstruktivt samarbete måste fungera.

2) de många genomförda besluten. Några av de saker som vi som Vänsterparti är mest stolta över att få vara med och genomföra är:

- En ny högstadieskola

- Cykelväg till Ardala

- En rejäl satsning emot barnfattigdom och utanförskap

- Den social investeringsfonden

- Nya idrottshallar

- Fler anställda inom äldreomsorgen som ett led för minskad sjukfrånvaro

- Utegym

- Fritidsbanken

- Två nya LSS- boenden

- Nya lägenheter i centrum

- Omorganisation av socialtjänsten till ett effektivare arbetssätt

- Gratis sommarlovsaktiviteter för barn

Allt detta hade inte varit möjligt utan ett givande och tagande för Skaras bästa. Alla har gett av sitt och vi har sett att det gett mer vänsterpolitik i Skara.

Bille Karlsson och Martin Johansson vänsterpartister med samarbetsförmåga