På Skaraborgs sjukhus Lidköping har nu enklare kirurgiska ingrepp börjat göras på ortopedmottagningen istället för på operationsavdelningen. Det handlar om mindre ingrepp som görs med lokalbedövning, som operation av godartade, små hudförändringar, triggerfinger och karpaltunnelsyndrom.

Detta beskrivs i en pressinformation från Skaraborgs sjukhus.

Enligt det nya arbetssättet, som införts i slutet av april, assisterar undersköterskor vid de enklare ingreppen. Tanken är att frigöra specialistsjuksköterskor, vilket sjukhuset har ont om, till mer avancerade operationer.

Vårdförbundet har uttryckt skarp kritik mot nyordningen.

– Man byter inte bara ut lokal, utan även kompetens hos de som utför operationen, har Fredrik Sörman vid Vårdförbundet tidigare sagt.

Vid dessa operationer har, fram till nu, två typer av specialistsjuksköterskor medverkat, operationssjuksköterska och anestesisjuksköterska, vilket det krävs fyra års högskolestudier för att bli.

Enligt Vårdförbundet försämras patientsäkerheten med det nya arbetssättet och man har anmält Skaraborgs sjukhus till Ivo (Inspektionen för vård och omsorg).

Enligt pressinformationen har än så länge en operationssjuksköterska funnits med som stöd till undersköterskorna vid mottagningen.

Annons

Från sjukhusets sida pekas på stora fördelar med det nya arbetssättet.

– De specialistutbildade sjuksköterskornas kompetens kommer till mycket bättre nytta vid de mer avancerade operationer som kräver en operationsavdelnings alla resurser. Ett annat positivt resultat är förstås att patienterna vinner på det nya arbetssättet genom att väntetiderna till operation blir kortare, säger Henrik Hjulström, verksamhetschef vid ortopedkliniken, i pressinformationen.

Han framhåller också att man inom NU-sjukvården, sjukhusen i Trestad, har 16 års erfarenhet av arbetssättet och där menar han att det har fallit väl ut för såväl patientsäkerhet, arbetsmiljö som ekonomi.

Överläkare Lotta Kettil, enhetschef för ortopedläkarna i Lidköping, pekar i pressinformationen på flera fördelar med det nya arbetssättet:

• Väntetiderna till operation minskar eftersom det kan utföras fler operationer.

• Det blir mindre dramatiskt för patienterna att gå till mottagningen istället för operationsavdelningen.

• Undersköterskor får möjlighet till utveckling, vilket är positivt för att rekrytera och behålla personal.

• Fler operationstillfällen innebär mer tid för ortopederna att operera vilket är positivt ur kompetenssynpunkt.