Totalt är det 380 hushåll som betalat för lite i barnomsorgsavgift och som ska betala in totalt 1 150 000 kronor ytterligare efter att den retroaktiva avgiftskontrollen gjorts. Detta är det högsta beloppet sedan kontrollen infördes för fem år sedan, tidigare år har det rört sig om mellan 950 000 kronor till 1,1 miljoner kronor. Högsta enskilda belopp som ett hushåll ska betala tillbaka är 21 791 kronor, skriver NLT.

97 hushåll kommer däremot att få återbetalning, totalt handlar det om 173 548 kronor för mycket som betalats in. Det högsta beloppet som ett hushåll får tillbaka är 5709 kronor.

Kontrollen ska kvalitetssäkra att alla betalar rätt avgift för sin barnomsorg och den baseras på Skatteverkets uppgifter om taxerad inkomst. Det är därför kontrollen görs med två års fördröjning. I kontrollen jämförs hushållets anmälda inkomst med den taxerade.

Senast i april ska alla berörda ha fått sin faktura eller besked om återbetalning.

– Det händer att de som blir återbetalningsskyldiga protesterar och menar att uppgifterna från Skatteverket är fel och att de inte har haft de inkomster som anges, säger förvaltningsadministratör Christina Ljungström till NLT.

Det brukar dock inte ge någon effekt, eftersom avgiften baseras på den egna deklarationen. Att skriva under sin deklaration innebär att man bekräftat inkomsten.

Annons

Fakturan ska betalas inom 60 dagar, men man kan ansöka om anstånd och då få upp till åtta månader på sig att betala in den resterande barnomsorgsavgiften för 2017. Om den inte betalas in hanteras fakturan enligt kommunens vanliga inkassoförfarande.