Diagnosen utmattningssyndrom har funnits sedan 2004. Antalet sjukskrivna ökar.

— Det här är en relativt ny diagnos. Det tar lite tid innan alla vet att diagnosen finns, konstaterar Lilian Wiegner, överläkare på Institutet för stressmedicin i Göteborg.

FAKTA: Mer än fördubbling i flera kommuner

I diagnoskoden anpassningsstörningar och stressreaktioner ingår det som brukar betecknas som utm..

FAKTA: Mer än fördubbling i flera kommuner

I diagnoskoden anpassningsstörningar och stressreaktioner ingår det som brukar betecknas som utmattningssyndrom. Flera liknande diagnoser, bland annat posttraumatiskt stressyndrom och akut stressreaktion, sorteras in under samma kod, men Lilian Wiegner bekräftar att den absolut största delen utgörs av just utmattningssyndrom.

När man lyfter ut siffror för pågående sjukfall vid ett visst datum och sedan jämför med samma datum fem år senare kan det vara så att en del patienter som var sjukskrivna den 31 juli 2012 också var det den 31 juli 2017. Det bidrar till att den senare siffran är högre i nästan alla kommuner. I en mindre kommun kan också till exempel en enskild läkares benägenhet att ställa diagnosen påverka statistiken.

Pågående sjukfall med diagnosen anpassningsstörningar och stressreaktioner

31 juli 2012 31 juli 2017

Grästorp 12 17

Essunga 0 13

Karlsborg 15 23

Gullspång 9 20

Vara 23 79

Götene 20 50

Tibro 18 29

Töreboda 13 17

Mariestad 43 82

Lidköping 60 148

Skara 27 69

Skövde 84 217

Hjo 26 42

Tidaholm 43 34

Falköping 55 94

Källa: Försäkringskassan

Institutet för stressmedicin i Göteborg är Västra Götalandsregionens kunskapscentrum inom stressområdet och bedriver forskning och utvecklingsarbete när det gäller stressmedicin.

Förr kanske man inte ville tala om att man mådde psykiskt dåligt.

— Det har blivit mycket mer legitimt att söka för psykisk ohälsa. Fler söker hjälp.

Utmattningssyndrom är en symptombaserad diagnos, det tas alltså inga medicinska prover för att konstatera att patienten har drabbats.

— Diagnosen är en uteslutningsdiagnos som till stor del bygger på patientens beskrivning av sina symptom, men man behöver utesluta annan sjukdom med hjälp av blodprover och annan undersökning. Man är väldigt beroende av att patienter vågar framföra att de har vissa symptom, säger Lilian Wiegner.

Fler och fler känner också till diagnosen utmattningssyndrom, både patienter och läkare, vilket antagligen bidrar till att fler får denna diagnos.

— Som alltid när det är nya diagnoser är det så att vissa doktorer tar lite längre tid på sig. Det är ju lite av en modediagnos, tillstår Lilian Wiegner.

Trots att psykisk ohälsa är mer accepterat idag kan det också vara så att det känns bättre för många att tala om att de är utmattade än deprimerade, till exempel.

En annan aspekt när det gäller ökningen är att diagnosen är bred.

— Man kan uppfylla kriterierna och inte vara så väldigt sjuk. Man kan också vara i andra änden, säger Lilian Wiegner.

Annons

Den som är ”i andra änden” kanske inte ens orkar gå upp ur sängen och behöver flera år på sig för att bli bättre. Det handlar om personer som har haft stor förmåga att kunna klara av många saker samtidigt. De har kört på mycket länge, trots varningssignaler.

— De står på benen, fast de kräks på morgonen. En del kan kämpa och kämpa, men när de inte fixar det kan de bli otroligt sjuka.

Är det ett problem att diagnosen är så bred?

— Ja, jag tror att det är ett problem för den grupp som är svårt sjuka.

Lilian Wiegner tror att det är gruppen med en mildare form av utmattningssyndrom som har stått för den stora ökningen i statistiken. På Institutet för stressmedicin har det förts diskussioner om att dela upp diagnosen utmattningssyndrom, till exempel i underkategorierna mild, måttlig och svår.

— Men det var svårt att veta hur man skulle dra gränserna. Sedan är det också så att individen som söker mår ju ändå dåligt.

Lilian Wiegner vill inte bagatellisera.

— Jag försöker prata om att man kan vara väldigt olika sjuk och ändå uppfylla kriterierna för utmattningssyndrom. Stress upplever man när kraven överstiger de resurser man har att hantera kraven.

Att man drabbas handlar ofta inte bara om arbetssituationen, utan även om andra delar i livet.

— Samhället har blivit på det sättet att man hela tiden ska vara på topp. Det är upp till oss själva att hitta återhämtning. Det är ett högt tempo i arbetslivet. Det är inte farligt att ha mycket att göra, om man har perioder där det är mindre. Många har inte den där återhämtningen.

Lilian Wiegner ser fenomenet gå ned i åldrarna.

— Det är väldigt mycket unga människor som berörs. Kraven är väldigt stora. Man börjar tidigt tänka på att man ska göra karriär.

Utmattningssyndrom är också vanligare bland kvinnor än bland män.

Varför är det så?

— Det är svårt att säga. Hos våra patienter är två tredjedelar kvinnor. Det vi tror är ju ändå att kvinnor har en högre total stress i livet och kanske inte är lika benägna att prioritera återhämtning, säger Lilian Wiegner.

Det kan också vara så att kvinnodominerade yrken, till exempel inom vård och omsorg, utlöser utmattning i högre grad. Man kan inte bara gå hem och lämna en person som behöver hjälp.

— Det är svårare när man har ett arbete där man tar hand om någon. Det är viktigt att lyfta fram i debatten.