Enligt räddningstjänsten så rör det sig om ett elskåp som exploderat. Vad som hänt är oklart, men enligt uppgifter kan det ha att göra med att något i elskåpet överhettades i värmen och antände.

Ingen person kom till skada och de materiella skadorna var begränsade till elskåpet i fråga.