Ellen Abrahamson är ursprungligen från Skaraborg men bor numera i Göteborg. Hon är regionchef för Frisk & Fris lokalavdelning i Västergötland och kommer i slutet av maj till Skövde för att föreläsa om ätstörningar, bemötande och dagens samtalsklimat kring kropp, mat och prestation i regi av Sensus i Skövde.

Riksföreningen har 15 kontor med varsin kontaktperson runt om i landet, Ellen jobbar endast i Västergötland.

– Eftersom vi ansvarar för hela länet känns det naturligt att börja i min gamla hemtrakt, säger Ellen Abrahamson.

Hon har egen erfarenhet av ätstörningar, vilket hon menar att hon har nytta av i sin nuvarande roll.

– Alla volontärer och kontaktpersoner bär på egen erfarenhet, antingen som tidigare drabbade eller närstående.

De egna erfarenheterna, andras och det nära samarbete man har med vården kommer till nytta.

– Vi lutar oss också mycket på aktuell forskning från bland annat Kunskapscentrum för ätstörningar i Stockholm. Deras forskning har exempelvis visat att män och pojkar drabbas i allt högre grad av ätstörningar jämfört med för tio, femton år sedan.

Ellen menar att det finns en missvisande föreställning om att ätstörningar är en typisk tjejsjukdom, så är det inte.

– Den drabbade kan lika gärna vara en normalviktig man i 40-årsåldern, säger Ellen Abrahamson.

Ätstörningar är enligt Ellen psykisk ohälsa, en ångestproblematik som ofta bottnar i dålig självkänsla.

Annons

– Det är många som bär på en sned syn på sitt utseende och därför är steget till sjukdom inte så stort som man kan tro. Det handlar ofta om ångest och om ett laddat förhållande till mat och träning.

Hennes föreläsning vänder sig till allmänheten och till alla som jobbar med unga.

– Jag vill bredda kunskapen om sjukdomen och visa hur samhället lägger grunden till problemet genom det sätt vi pratar om våra kroppar, kommenterar hur andra ser ut och hyllar prestationer.

Ellen säger att unga som försöker förtjäna acceptans och kärlek genom att försöka förändra sin kropp och prestera mer än andra löper stor risk för att drabbas av ohälsa.

Hon klargör att jakten på perfektion är en perfekt grogrund till problem.

– Allt börjar med en skadad självkänsla som man försöker kompensera genom att alltid vara duktig, aldrig säga nej och alltid vara till lags.

Däremot har det inget med varken kön eller ålder att göra, vilket hon menar annars är en vanlig missuppfattning.

Går det att bli frisk?

– Absolut. Det finns många som motsäger det, men så är det inte. Det är dock individuellt när någon blir frisk. Det måste börja med en sjukdomsinsikt och vilja att förändra sitt beteende och ork att ta emot hjälp, säger Ellen Abrahamson.

Det låter nästan som ett missbruk?

– Det forskas om ifall man ska se på ätstörningar som beroendeproblematik, men än finns inget resultat. Som vi ser det kan alla bli friska.

Ellen betonar att det handlar mycket om vilket stödnätverk som den sjuke har och hur långt den enskilde kommit i sin sjukdom.

– Med rätt förutsättningar kan alla bli friska.

Ellen Abrahamson led av anorexi, hetsätning och träningshets.

– Det är vanligt förekommande att en ätstörning går hand i hand med en annan.

Idag är hon frisk sedan flera år tillbaka.

När insåg du att du var sjuk?

– Det går inte att säga. Den insikten finns inte när man är mitt i det. För mig var min sjukdom kopplad till identitet och prestationer.

Hon säger att det för hennes del var starkt samhällsinfluerat: Kompisar, reklam, skönhetsideal och krav på prestationer.

Pratas det för lite om det här?

– Ja, det är precis därför jag vill komma till Skövde och nå alla som önskar oss. Framförallt behöver vi prata mer om hur man ser på sin egen kropp, vad man för vidare till sina barn, synen på mat och träning.

Alla resonemang i ämnet återkommer ständigt till samma utgångspunkt: Den egna självkänslan.

– Det finns ingen generell regel för hur man som förälder kan motverka dålig självkänsla hos sina barn. Men man kan medvetandegöra, prata om vad självkänsla är för något, berömma vissa prestationer men minst lika mycket deras egenskaper. Ge dem tid och möjlighet att odla sin egen identitet, fri från hets. Och skippa alla negativa kommentarer kring din egen och andras kroppar.