De två eleverna var på väg in till lektion efter rasten när händelsen inträffade. De hade tidigare spelat fotboll och under idrottslektionen hade en dispyt uppstått. En stund senare var en av eleverna fortfarande uppretad och just när barnen skulle passera in genom skolans entré angrep denne en skolkamrat bakifrån. Angreppet ledde till att eleven svimmade.

— Vi tillkallade ambulans för att säkerställa elevens hälsa, förklarar Carl Liwell, rektor på Källeskolan.

Den skadade eleven fördes till vårdcentral för kontroll och där konstaterades att eleven inte hade några allvarliga skador. Denne kunde senare återvända till skolan tillsammans med sin vårdnadshavare.

Skolan ser allvarligt på det som hänt.

— Fysiskt våld är inte acceptabelt, inte i samhället i stort och inte i skolan. Vi ska utreda det här, säger Carl Liwell och berättar att arbetet med att författa en tillbudsrapport pågår.

Skolan har pratat med samtliga inblandade barn och alla vårdnadshavare.

Annons

— Vi har en kontinuerlig dialog, så att alla kan känna sig trygga i skolmiljön, förklarar Carl Liwell.

Det kommer även att vidtas flera åtgärder med anledning av incidenten.

— Från och med måndag utökar vi vuxentätheten kring de inblandade barnen och vi kommer att ha personal som följer dem under dagen.

Händelsen är inte polisanmäld av skolan, utan den arbetar genom andra kanaler när det finns oro kring eleverna.

Varför var ingen vuxen på plats när händelsen inträffade?

— Det skedde i samband med en förflyttning och vi kan inte punktmarkera 320 barn, menar Carl Liwell.

Föräldrar till elever på Källeskolan har tidigare larmat om att elever på skolan utsätts för kränkningar och flera projekt har genomförts för att skapa en bättre och lugnare miljö.

— Det är ett kontinuerligt arbete. Vi vill göra det bästa utifrån allas säkerhet. Det uppstår konflikter varje dag i skolan, precis som på arbetsplatser, men vi måste arbeta bort konflikterna. Vi kommer aldrig att tillåta fysiskt våld, understryker Carl Liwell.