Första avstängningssperioden var till och med den 7 september. Eleven uppträdde hotfullt mot personal på Katedralskolan. Det finns också uppgifter om att eleven ska ha varit drogpåverkad vid tillfället. Detta hände i slutet av augusti. I beslutet om avstängning hänvisade man till att det finns stor risk för personalens och andra elevers trygghet och säkerhet.

Eleven har också varit inblandad i ett bråk med en annan elev, vilket också påverkar tryggheten och säkerheten i skolan. Det är ytterligare ett skäl till avstängningen.

Avstängningen från undervisningen förlängdes sedan till den 14 september, då syftet med avstängningen inte uppnåtts. Bedömningen är att elevens fortsatta uppträdande äventyrar andra elevers och personals trygghet och studiero. Under den första avstängningsperioden uppstod dessutom nya händelser som gjorde att skolan fattade beslut om fortsatt avstängning.

På fredag 14 september ska besked om eleven får komma tillbaka till skolan eller om det blir ytterligare åtgärder meddelas. Under avstängningstiden utreddes det orsaker och möjligheter till vidare åtgärder för en återgång till skolan för elevens del.